Editorial – „CÂTEVA PRECIZĂRI”

Reamintim onoraților cititori că revista ”YOGA SPONTANĂ” inaugurează o FORMĂ NOUĂ de comunicație și de informare în domeniul CULTURII ŞI SPIRITUALITĂŢII UNIVERSALE, întrucât în concepția noastră, acest vast patrimoniu al umanității este un bun al tuturor și nu este rezervat doar erudiților și savanților. Dorința pe care o exprimăm astfel este ca, prin intermediul acestei reviste, el să devină accesibil maselor largi de cititori.

După cum veți putea constata din paginile revistei, aceasta nu tratează cu precădere nici problema yoga și nici nu e circumscrisă spiritualității indiene sau orientale, ci îmbrățișează, așa cum ne-am propus, cultura spirituală universală.

Yoga (1) este instrumentul unirii spirituale între conștiința individuală și ceea ce marele psiholog Carl Gustav Jung numea inconștientul colectiv. Sub raport energetic, vehiculul unirii este energia secretă Kundalini care, prin noua metodă de YOGA SPONTANĂ poate fi trezită (activată):
– rapid (de la prima ședință);
– fără efort (prin simpla concentrare a atenției);
– fără pericol (nu există contraindicații de nici un fel în practicarea acestei noi metode de yoga).

YOGA nu poate fi însușită prin lecturi, și cu atât mai puțin din „lecțiile” predate de persoane neautorizate, de așa-zișii „maeștri”, de falșii guru.

YOGA înseamnă o trăire spirituală profundă și nu o parodie de exerciții gimnastice ori tehnici respiratorii. Cine nu a înțeles aceasta nu poate aspira să devină un YOGHIN.

În revista noastră veți afla lucruri surprinzătoare care vă vor modifica mentalitatea și vor deschide o cale spre imensul orizont al adevăratei spiritualități.

(1) În sanscrită, cuvântul YOGA înseamnă UNIRE.

Similar Posts