Dicționar – „CANALELE DE ENERGIE”

În Extremul Orient, încă din vremuri îndepărtate, oamenii atribuiau existența, în corpul uman, a două aspecte energetice, pe care le numeau Yin și Yang, primul fiind considerat a avea un caracter feminin, iar al doilea masculin. Aceste energii circulă printr-un ansamblu de trasee energetice, cunoscute în acupunctură sub numele de meridiane. Acestea leagă între ele o serie de centre energetice, care pot fi stimulate. În acest scop, acupunctorii folosesc ace fine, sau aplică surse termice, ori ulei de muștar, care produc o iritare locală. În presopunctură stimularea se obține prin apăsare (masaje).

Simplificând lucrurile, vom distinge:
– canalul energetic stâng numit, în yoga, Ida nadi (nadi înseamnă „râu”), considerat a fi canalul lunar, al energiei feminine (Yin);
– canalul energetic drept, pe care yoghinii îl numesc Pingala nadi, sau canalul solar, al energiei masculine (Yang).

Hatha Yoga (ca și tehnicile medicinii extrem-orientale amintite mai sus) folosesc exclusiv aceste canale, încercând să restabilească echilibrul lor energetic. De fapt, numele acestei forme de yoga provine de la canalele laterale: Ha (Soare), Tha (Lună).

Canalul stâng (Ida nadi)

Este canalul „rece” și caracterizează persoanele letargice, apatice, care se complac în visare, sunt legate de amintiri, au o fire emotivă, romantică, plâng cu ușurință (adeseori se înduioșează de propria persoană), sunt dominate de alții, care le fac să sufere. Este canalul trecutului, al dorinței și al afectivității.

Sub raport anatomic, Ida nadi este reprezentat de sistemul nervos simpatic stâng.

Canalul drept (Pingala nadi)

Este canalul „cald” și corespunde tipului activ, care nu poate sta locului, bine ancorat în realitate, critic, ironic, uneori arogant și chiar agresiv, îi domină pe ceilalți și îi face să sufere. Asemenea oameni își fac necontenit planuri de perspectivă, căci acesta e canalul viitorului, al acțiunii.

La nivelul sistemului nostru nervos, Pingala nadi își află expresia în lanțurile ganglionare ce alcătuiesc partea stângă a simpaticului.

În realitate, cele de mai sus reprezintă tipurile caracteriale extreme, pe care psihologii le denumesc introvertit (Ida), respectiv extrovertit (Pingala). Ființa umană oscilează între cele două extreme, deci se află, de regulă, într-o stare de dezechilibru, asemenea unui pendul situat într-o poziție diferită de cea verticală. Dezechilibrul energetic intern se traduce prin boli (somatice și psihice), stres, tulburări de comportament, abateri de la morală etc.

Din păcate, reflexologia, acupunctura și tehnicile înrudite (presopunctura etc.), ca de altfel și metoda Hatha Yoga, operează pe o bază limitată, căci nu pot avea acces la cea de-a treia componentă a sistemului nostru energetic: canalul central. Este suficient să privim planșele de acupunctură pentru a constata că punctele și meridianele sunt situate lateral față de coloana vertebrală, interesând, așa cum am arătat, doar ramurile stângă și dreaptă ale simpaticului.

Canalul central (Sushumna nadi)

Acesta corespunde sistemului nervos autonom, cunoscut sub denumirea de parasimpatic. El controlează procesele ce au loc în mod automat, spontan, fără intervenția noastră, cum ar fi bătăile inimii, respirația, mișcările stomacului și ale intestinelor etc. Așa se explică și faptul că el nu ne este accesibil, nu se supune voinței noastre. Totuși, din cele arătate realizăm că îndeplinește un rol esențial, la nivel fiziologic. Dar nu numai atât.

Canalul Sushumna este sediul unei energii secrete, cunoscută doar de cei inițiați, fiind protejată, în marile religii, printr-un strict ezoterism. Yoghinii din vechime i-au spus Kundalini; Lao Tzî o numea Tao; în Vechiul Testament era desemnată prin cuvântul Ruah (Duhul lui Dumnezeu), iar în Noul Testament prin Sfântul Duh; în creștinismul primitiv gnosticii o numeau nous, pneuma (suflu) sau apa vie, ca și templierii de mai târziu, etc.
Sushumna nadi este canalul prezentului și al echilibrului perfect, ce se dobândește prin trezirea (activarea) acestei energii secrete. Fenomenul activării a fost numit Realizarea Sinelui, Samadhi (în Yoga), Iluminare sau Nirvana (în Buddhism), Satori (în Zen), botez cu Duhul Sfânt sau a doua naștere (în Noul Testament), extaz (în creștinismul tardiv), Fana (în Sufism) etc.

Trezirea lui Kundalini, în metodele clasice de yoga ori în alte practici ascetice (Isihasm – în creștinism, Sufism – în Islam, Hasidism – în iudaism, meditație budistă, Zen etc.), presupun o renunțare totală la viața socială, retragerea în singurătate, tehnici ascetice, care cer din partea discipolului o mare putere de voință și, mai ales răbdare, căci parcurgerea etapelor necesare purificării desăvârșite durează zeci de ani, sau zeci de vieți… căci pentru cei ce cred în reîncarnările succesive, timpul este lipsit de importanță.

În anul 1970, SHRI MATAJI NIRMALA DEVI, născută într-o familie creștină din India, a pus la dispoziția omenirii o nouă metodă de activare a lui Kundalini.

Numită SAHAJA YOGA (adică Yoga Spontană), metoda e perfect adaptată cerințelor omului modern, fiind caracterizată prin următoarele trăsături:

– rezultat imediat: activarea energiei Kundalini are loc chiar de la prima ședință, după cum au putut constata toți cei ce au participat la întâlnirile cu Shri Mataji din București: 8000 persoane în zilele de 16 și 17 octombrie 1990 (Sala Palatului), 5000 persoane la 21 iulie 1992 (Sala Polivalentă), 6000 persoane la 7 septembrie 1993 și la 2 septembrie 1994 (Sala Polivalentă);

– trezirea lui Kundalini se face fără efort, nu presupune exerciții preliminare sau poziții speciale, ci doar concentrarea atenției;

– procesul activării acestei energii nu atrage după sine nici un risc, neexistând contraindicații ori limitări în ce privește sexul, vârsta, starea de sănătate etc.;

– practicantul formei de yoga spontană duce o viață normală de familie și societate, fără a fi obligat la renunțări ori constrângeri de vreun fel;

– metoda nu necesită un regim alimentar deosebit, perioade de post ori cerințe igienice speciale;

– activarea lui Kundalini este perfect reversibilă; cei ce doresc să nu mai continue antrenamentul revin imediat la starea anterioară de dezactivare a energiei subtile;

– cei ce au dobândit Realizarea Sinelui, pot, după o scurtă practică, să activeze la rândul lor energia Kundalini la o altă persoană, la fel de simplu și de ușor.

Dr. C. Tudor

(în numărul viitor, despre centrele de energie)

Similar Posts