Coperta cărții Dan Costian, ”În Lumina Bibliei: Biblia și India”

Recenzii apărute în presă – „ÎN LUMINA BIBLIEI – BIBLIA ŞI INDIA”, de Dan Costian

Ziarul „Curentul”

„Apropierea de Dumnezeu și de Adevăr”

Scrierile biblice cuprind o serie de aspecte enigmatice. Întotdeauna ele au făcut obiectul unor căutări pasionante. Volumul „În lumina Bibliei” (Biblia și India) al lui Dan Costian, primul dintr-o serie de trei, apărut recent la Editura Nemira, nu-și propune să abordeze toate enigmele, „ci numai pe acelea care ar putea fi explicate prin cunoștințele pe care le avem despre civilizația, cultura și filosofia indiană, apelând la date geografice și istorice și, nu în ultimul rând, la Yoga”.

Autorul ne propune în acest volum nu o tentativă de desacralizare a Bibliei, ci, dimpotrivă, o intenție de a dovedi existența unei surse unice privind esențialul cărților sfinte ale marilor religii: „Cuvântul unui Dumnezeu unic, indiferent cum L-am numi, cuvânt revelat întregii umanități prin intermediul unor mari inițiați”.

Din acest context se desprinde și mesajul cărții: reliefarea caracterului universal al evoluției spiritualității umane, izvorâte din anumite arhetipuri ce se regăsesc la popoare din arii geografice și din perioade istorice diferite, universalitate ce constituie esența strădaniei omului de pretutindeni de a se apropia de Dumnezeu și de Adevăr.

Vom descoperi răspunsuri – uneori contestabile din perspectiva creștină – la întrebări de genul: Unde se află gradina Edenului?; De unde venea Adam? etc. dar și informații din afara sferei istorico- geografice a Indiei, pentru sublinierea acestei permanente încercări a omului de a se apropia de Unicul Adevăr.

Autorul este de părere că, în acest sfârșit de mileniu, asistăm la o radicală schimbare de poziție a Creștinismului, „care manifesta odinioară o intoleranță marcantă la adresa celorlalte religii”.

Astăzi, Biserica, după părerea lui Dan Costian, este nevoită să recunoască în mod oficial valabilitatea altor credințe. El aduce în sprijinul ideilor sale recomandarea „Lumen Gentium” a Conciliului Vatican II care, printre altele, spune: „Cei ce n-au primit încă Evanghelia sunt ordonați poporului lui Dumnezeu, în moduri diverse”.

Incitantă, cartea lui Dan Costian ne propune o viziune originală asupra „Cuvântului unui Dumnezeu Unic” și ne oferă o lectură pasionantă, pregătitoare, parcă, pentru surprizele din cele două volume în curs de apariție.

Revista „22”

Folosind o documentație extrem de vastă și de consistentă, alcătuită nu numai din scriptura iudeo-creștină, dar cuprinzând și texte apocrife sau esoterice, indiene, islamice etc., autorul își propune să demonstreze că toate marile religii au o esență comună: mesajul unui Dumnezeu unic, indiferent cum Îl numim, mesaj revelat umanității de către mari inițiați, dintre care unii au fost considerați încarnări divine sau avataruri.

„Adevărul”

”Paradoxul Bibliei este acela că, deși cea mai citită carte, este totodată, și cea mai puțin înțeleasă”. De aici pornește volumul lui Dan Costian „În lumina Bibliei. Biblia și India”, apărut în colecția Incognito, la Editura Nemira.

Este neîndoielnic faptul că textele biblice cuprind o serie de aspecte enigmatice. De aceea, aceste scrieri continuă să fie obiectul unor căutări neîncetate. Lucrarea da față nu își propune să abordeze toate aceste mistere, ci doar pe cele care ar putea fi explicate prin cunoștințele pe care autorul la are despre civilizația, cultura și filosofia hindusă, apelând la date geografice, istorice și chiar la Yoga.

Mesajul transmis cititorului nu este cel al anteriorității sau supremației vreuneia dintre religii. Dan Costian are în vedere doar reliefarea caracterului universal al evoluției spiritualității umane, izvorâte din arhetipuri care se pot întâlni la popoare din arii geografice și din perioade istorice diferite.

„Dintotdeauna, căutătorii Adevărului au știut că India este o sursă a cunoașterii spirituale”, scria Dan Costian în „Adevărul despre Yoga”. De aceea, India este locul din care s-ar putea începe căutarea „luminii Bibliei”.

„Curentul Cultural”

Acest volum tratează Biblia și India, iar prin ipotezele pe care le propune nu urmărește să fie o tentativă de desacralizare a Bibliei, ci, dimpotrivă, intenționează să dovedească existența unei surse unice privind esențialul cărților sfinte ale marilor religii, Cuvânt revelat întregii umanități prin intermediul unor mari inițiați. „Dintotdeauna, căutătorii Adevărului au știut că India este o sursă a cunoașterii spirituale”.

„Prima Oră”

Punctul de plecare al cărții apărute la Editura „Nemira” este incitant: „Biblia este cartea cea mai citită și, totodată, cea mai puțin înțeleasă”.

Dan Costian își propune să descifreze câteva dintre enigmele Bibliei și nu oricum, ci „prin cunoștințele pe care le avem despre civilizația, cultura și filosofia indiană, apelând la date geografice ori istorice și, nu în ultimul rând, la Yoga (…).

Prin ipotezele pe care le propune, această carte nu urmărește să fie o tentativă de desacralizare a Bibliei ci, dimpotrivă, intenționează să dovedească existența unei surse unice privind esențialul cărților sfinte ale marilor religii: Cuvântul unui Dumnezeu Unic, indiferent cum L-am numi, Cuvânt revelat întregii umanități prin intermediul unor mari inițiați”.

Printre numeroasele „misterii” dezlegate de către cercetător, poate cea mai spectaculoasă ar fi identificarea locului în care se găsește, de fapt, Edenul, și anume, Kashmirul, aflat în nordul Indiei. De aceea, se pare, locul cu pricina a fost vizitat, dintotdeauna, de către mari sfinți și profeți.

„Există temeiuri pentru care Kashmirul poate fi considerat „Țara Făgăduinței” promisă de Dumnezeu poporului evreu. Acest ținut binecuvântat e definit prin sintagma „cerurilor deasupra pământului” desemnând Paradisul, „dincoace de Iordan, la răsărit”, unde se află „o țară cu munți și văi, care se adapă din ploaia cerului”.

Capitolul se încheie la fel de captivant, cu aserțiunea că Adam venise din India, pentru a face de patruzeci de ori pe jos pelerinajul la Kaba, ce fusese așezată la Mecca de către îngeri, cu două mii de ani înaintea sa.

Similar Posts