Sahaja Yoga în România

Evenimente Sahaj petrecute pe teritoriul României, alături de resurse folositoare în prezent, precum legături utile cu alte site-uri Sahaj.

Centre sahaj

Puteți căuta sala cea mai apropiată de voi, pentru a participa la cursurile noastre gratuite de meditație sahaj.

100% Online

Există și opțiunea online, în cazul în care vă este mai comod, sau există o situație excepțională.

CATEGORII

Evenimentele publice din România

Participări la târguri și expoziții

Conferința ANATECOR, Body Mind Spirit Festival, Harmony Salon – ROMEXPO, Salonul internațional de psihologie

Concerte și programe publice

“The Strings of Emotions”, „INDIALUCIA”, „Songs of Belous”, „NEPALI”

Cercetări și beneficii

„Medicină și tradiție indiană”, „Tradiția indiană de abordare integrativă (holistică) a medicinii”, „Efectele meditației Sahaja Yoga”

SCOP ȘI OBIECTIVE

Sahaja Yoga – România

Este o asociație non-profit înființată cu avizul Ministerului Culturii în ianuarie 1991, prin Sentința nr. 68 a Judecătoriei Sectorului 1 București. Asociația își are sediul social în București, str. Odei nr. 30, sector 4. La nivel local asociația își desfășoară activitatea prin structuri teritoriale fără personalitate juridică, denumite centre regionale. În prezent numărul centrelor regionale este de 37.

Asociația are ca scop prezentarea și popularizarea cunoștințelor teoretice și practice de Sahaja Yoga. Începând cu 1990 asociația organizează anual conferințe publice de prezentare a metodei Sahaja Yoga în centrele regionale, în alte orașe și comune.

Obiectivele principale sunt: împlinirea personalității individului prin transformare spirituală interioară, revelarea și dezvoltarea calităților interioare latente, dobândirea unei conștiințe superioare a echilibrului și armoniei, realizarea unui echilibru social global bazat pe principiile eticii și moralității, promovarea idealurilor de toleranță și înțelegere între toate culturile lumii, a principiilor autoperfecționării, a respectului reciproc, echității, compasiunii și toleranței în cadrul societății, și promovarea respectului față de natură.

Mai mult

CURSURI DE INIŢIERE ŞI APROFUNDARE A METODEI SAHAJA YOGA, SPECTACOLE DE MUZICĂ ȘI DANS CLASIC INDIAN:

CONFERINȚE MEDICALE, EXPOZIŢII DE SAHAJA YOGA, CONCERTE ȘI TURNEE DE PROMOVARE A MUZICII CLASICE INDIENE, SPECTACOLE DE PREZENTARE A CULTURII ȘI SPIRITUALITĂȚII INDIENE.

PARTICIPĂRI LA TÂRGURI, FESTIVALURI, SEMINARII DIN ŢARĂ ŞI STRĂINĂTATE:

SALOANE DE CARTE, SALOANE MEDICALE, DE PSIHOLOGIE ȘI TERAPII ALTERNATIVE, TÂRGURI ȘI FESTIVALURI, PARTICIPĂRI LA SEMINARIILE INTERNAȚIONALE DE SAHAJA YOGA.

PARTICIPĂRI ÎN EMISIUNI RADIO ȘI TV, LANSĂRI DE CARTE ȘI PREZENTĂRI DE FILM, EDITAREA DE PUBLICAȚII ȘI ÎNREGISTRĂRI AUDIO-VIDEO:

PREZENTAREA METODEI SAHAJA YOGA, A SPIRITUALITĂȚII ȘI ARTEI CLASICE INDIENE, REPORTAJE ȘI INTERVIURI LA RADIO ȘI TV, EDITĂRI DE PUBLICAȚII ȘI ALBUME DE MUZICĂ CLASICĂ INDIANĂ, REALIZAREA DE PROGRAME ÎN SPRIJINUL UNOR INSTITUŢII.

CE ESTE

Sahaja Yoga

Metoda de meditație inițiată în 1970 de doamna Shri Mataji Nirmala Devi actualizează în ființa umană experiența Realizării Sinelui, prin activarea energiei subtile de natură divină, Kundalini.

Experiența activării lui Kundalini – devenită accesibilă prin SAHAJA YOGA maselor largi – reprezintă împlinirea profețiilor Scripturilor tuturor religiilor despre o epocă a renașterii spirituale.

Ea aduce saltul final în evoluția conștiinței umane, care dobândește o nouă dimensiune: conștiința vibratorie. Realitatea și adevărul absolut ajung a fi percepute la nivelul sistemului nervos central.

Ca rezultat al acestei dezvoltări a conștiinței, evoluția spirituală se produce fără efort, individul redobândește virtuțile moralității, iar instalarea echilibrului fizic, mental și emoțional conduce la integrarea ființei și a personalității.

CE ESTE

Meditația Sahaja Yoga

Chiar dacă meditația este o experiență care ne duce dincolo de cuvinte și gânduri, este bine să explicăm mai întâi sensul termenilor și expresiilor folosite în încercarea de a defini această nouă dimensiune.

Etimologic, cuvântul „yoga” înseamnă „unire”, iar „sahaja”, care este de multe ori tradus cu termenul „spontan”, înseamnă de fapt „născut cu”.

Unirea dintre o energie subtilă, numită Kundalini, cu energia atotpătrunzătoare, care ne înconjoară. Numele de Kundalini descrie o energie maternă, care există în stare latentă, în formă de spirală, la baza coloanei vertebrale.

Realizarea Sinelui are trei înțelesuri: a percepe în mod empiric experiența propriului Sine, a deveni conștienți că suntem parte integrantă dintr-un întreg prin propria dimensiune interioară, și a atinge, de a împlini întregul potențial al ființei noastre.

Sinele este identitatea noastră cea mai profundă, dincolo de nume și prenume, dincolo de identificările noastre exterioare, de ego, de condiționări, de nivel social sau de proiecțiile iluzorii ale minții noastre.

Yoghinii descriu meditația ca fiind starea de conștiință fără gânduri, o stare în care profunda pace mentală este dublată de o bucurie interioară, o stare în care atenția noastră este complet ancorată în prezent.

PUBLICAȚII

Cărți și articole publicate

Autorii sunt sahaja yoghini, români și străini, unele titluri fiind disponibile pentru achiziționare online.

Duhul Adevărului

Gregoire de Kalbermatten

Meta Modern Era

Shri Mataji Nirmala Devi

Bible Enlightened: Religions and Yoga

Dan Costian

The Third Advent

Gregoire de Kalbermatten

Shri Mataji Nirmala Devi

Este dreptul fiecăruia să atingă acest stadiu al propriei evoluții, și tot ce este necesar pentru aceasta se găsește deja în interior.

EXPERIMENTUL

Realizării Sinelui

Trezirea Energiei Kundalini

Puteți face acest experiment chiar acum, urmărind fragmentul video din cadrul programului public susținut de Shri Mataji la 2 septembrie 1994, la Sala Polivalentă din București.

5

Continente

108

Țări

informații utile

Contact

Dacă doriți să luați legătura cu noi, ne puteți găsi la telefonul sau e-mailul afișate.