„UN HOROSCOP EXCEPŢIONAL” – Shri Mataji Nirmala Devi

 Așa cum am promis în numărul precedent, continuăm publicarea răspunsurilor trimise la redacție de către cititori, ca urmare a TESTULUI DE ASTROLOGIE apărut în numărul 1 al revistei noastre ”Yoga Spontană”.

Doamna ing. Atena Duică din București ne-a trimis următoarea caracterizare (astrograma se află reprodusă pe coperta revistei):

„Horoscopul prezintă 31 de aspecte majore ale planetelor, după cum urmează:

1. CONJUNCȚII:

Mercur – Uranus; Soare – Mijlocul Cerului; Lună – Marte; Pluton – Ascendent.

2. OPOZIŢII:

Jupiter – Lună; Jupiter – Marte; Venus – Neptun.

3. CUADRATURI:

Jupiter – Neptun; Neptun – Lună; Neptun – Marte; Lună – Venus; Marte – Venus; Venus – Jupiter.

4. TRIGOANE:

Jupiter – Mercur; Jupiter – Uranus; Mercur – Pluton; Mercur – Ascendent; Uranus – Pluton; Uranus – Ascendent; Jupiter – Pluton; Jupiter – Ascendent; Venus – Saturn.

5. SEXTILE:

Saturn – Neptun; Pluton – Lună; Ascendent – Lună; Ascendent – Marte; Pluton – Marte; Lună – Mercur; Lună – Uranus; Marte – Mercur; Marte – Uranus.

Avem în față astrograma unei native de excepție. Este dificil să vorbești și să scrii despre acest horoscop puternic, care reprezintă o persoană supremă, dincolo de laude și de cuvinte.

Oricât ar părea de necrezut, este vorba de o personalitate unică, absolută, care trebuie pusă în relație cu etapa supraumană în procesul dinamic al evoluției omenirii. Este astrograma învățătorului care a deschis un nou ciclu de cunoaștere în care știința, filosofia și spiritualitatea sunt sintetizate într-o înțelegere integrată.

Semnele zodiacale sunt împărțite în semne masculine și semne feminine, în semne de zi și semne de noapte. O persoană energică aparține unui semn masculin și un horoscop puternic presupune o combinație a semnelor masculine și feminine, a semnelor de zi și de noapte în care se găsesc planete demne și puternic aspectate.

Soarele la 0° în Berbec în conjuncție cu Mijlocul Cerului se găsește în semnul masculin de exaltare maximă, în poziția cea mai minunată.

Nota caracteristică este energia, o energie imensă, o voință puternică. În această poziție, Soarele reprezintă scânteia originalității și semnifică supremația nativei asupra universului, a sinelui spiritual asupra lumii materiale, a lucidității asupra condiționărilor.

Semnele sunt ierarhizate prin combinația care există în temă.

Astfel, în semnele masculine se află Soarele, Neptun, Saturn, Venus și Mijlocul Cerului.

În semnele feminine se găsesc Luna, Marte, Pluton, Jupiter, Mercur, Uranus și Ascendentul.

Pe de altă parte, în semnele de zi se află Soarele, Luna, Marte, Pluton, Neptun, Mijlocul Cerului și Ascendentul, iar în semnele de noapte Saturn, Jupiter, Venus, Mercur și Uranus.

Rotația Pământului în jurul Soarelui definește semnele zodiacale; rotația Pământului în jurul propriei axe definește casele astrologice.

Cele 12 case astrologice reprezintă în temă 12 puncte cardinale ale personalității nativei. Casele sunt rezervoarele planetelor.

Un horoscop puternic este un horoscop cu planete demne (aflate în semnul pe care îl stăpânesc, sau în semnul de exaltare) în case cardinale (casele I, IV, VII, X).

În astrograma de față Soarele este în exaltare în vârful casei X, Saturn este în exaltare în casa IV, Pluton este în vârful casei I. Planeta care stăpânește semnul – Luna – este în exaltare în casa XI; ea este stăpâna horoscopului. Ascendentul se află în Rac.

Singura planetă debilă este Mercur în Pești; dar, atenție! aceasta numai la prima vedere, căci Mercur este planeta care își schimbă natura după planeta cu care face cel mai apropiat aspect și Mercur se află la 13° în Pești în conjuncție cu Uranus la 14° în Pești.

Nativa s-a născut în ziua echinocțiului de primăvară, la ora 12. În acel moment, Soarele se afla exact la meridian în toată gloria sa. El conferă în această poziție strălucire, originalitate, optimism, inspirație, entuziasm și curaj.

Modul de a vorbi este plin de franchețe; nu există teamă și îngrijorare atunci când sunt atacate moduri de viață statornicite, credințe și dogme care opresc progresul spiritual.

Profunzimea nativei este insondabilă, dar această profunzime clocotește de bucurie. Dânsa posedă capacitatea de a crea momente de estetică pură din nimic, doar cu extraordinarul simț al umorului său foarte fin.

În comportamentul față de oameni, este complet deschisă și directă. Înfăptuiește orice, cu o totală implicare, și în același timp cu o detașare totală.

Nativa radiază iubirea nețărmurită, pacea eternității, înțelepciunea profundă, modestia maiestuoasă și inocența copilului. Întruchipează noblețea, generozitatea, simplitatea.

Cunoașterea sa trece dincolo de cunoașterea umană. Poate dormi pe piatră sau sub cerul liber; poate trăi în orice mediu fără să simtă vreun disconfort; poate mânca orice mâncare cu aceeași plăcere.

Soarele este izvorul de la care vin razele. Luna este lupa care le prinde și le focalizează. Ea reflectă lumina Soarelui și o distribuie.

Poziția Lunii într-o temă personală ne arată aria experienței de viață care ajută la împlinirea potențialului pe care îl dă Soarele. Aici Luna este stăpâna Ascendentului; este deci stăpâna horoscopului. Ea se află în Taur, deci instabilitatea caracteristică Lunii este aici echilibrată prin tenacitatea și hotărârea Taurului.

Tema indică un conducător spiritual de prestigiu, venerat de oamenii din toată lumea.

Importanța familiei joacă un rol suprem în învățăturile spirituale, iar propria viață redă acest lucru.

Soție, mamă, bunică – își dăruiește timpul său vieții de familie, obligațiilor sociale și discipolilor săi, într-un mod total, plin de profunzime. Este mai presus de orice o Mamă.

În zâmbetul nativei, în căldura vocii, în blândețea privirii, maternitatea vibrează cu o iubire, o gingășie și o bunătate care ating perfecțiunea.

Dânsa acordă binecuvântările cu o nemărginită generozitate. Este vorba de o mamă extrem de binevoitoare și sensibilă, care își revarsă dragostea către toate ființele sensibile.

Nativa se află mai presus de frustrări, de resentimente, dincolo de invidie, meschinărie, aviditate, mânie, vanitate; dincolo de intrigă și minciună. Este cea care răsfrânge asupra tuturor bucurie și pace; cea care dăruiește cunoașterea – cunoașterea lui Dumnezeu Cel Atotputernic.

Neatașată și netulburată, lipsită de egoism, muncește zile și nopți pentru ridicarea spirituală a oamenilor din lumea întreagă.

Jupiter este un principiu de expansiune, de dezvoltare, o funcție de organizare. Planeta reprezintă într-o temă individuală tendințele spirituale, aspirațiile sociale, simțul responsabilității. Este un factor al onestității, al sociabilității, al plenitudinii.

În temă, Jupiter este plasat în casa V și aspectat puternic de Venus, Mercur, Uranus, Neptun, Pluton, Lună și Marte. El desemnează capacitatea nativei de a se bucura de bunurile spirituale și materiale; facultatea personală de a gestiona și administra; înțelegerea perfectă a colectivității care poate uni resursele și posibilitățile, le poate combina și astfel poate desăvârși activitățile necesare celui mai înalt țel.

Poziția lui Jupiter în casa V indică pe Învățătorul Lumii, un Învățător care reprezintă rațiunea și umanismul, optimismul și bunăvoința, dăruind regatul Cerului și Pământului, dar el este, de asemenea, trăsnetul și fulgerul devenind mânia divină. Trăsnetele se abat fără milă asupra celor care strică ordinea lumii.

Dânsa este învățătorul care prezintă o stăpânire totală a cunoașterii supreme și care dă posibilitatea de a verifica experimental autenticitatea acestei învățături.

Natură generoasă, nativa nu este atașată de nici o posesiune materială; cerințele sale personale sunt minime și cheltuielile sale personale la fel.

Saturn indică aptitudinea de a aprecia durata și conținutul eforturilor, previziunea obiectivelor; este un strateg. Planeta este un factor de logică și integritate.

În Balanță, Saturn este exaltat, indicând datoria, sacrificiul personal și felul în care nativa înțelege autodisciplina. Planeta conferă logică judecăților, imparțialitate și detașare.

Răbdarea nativei în abordarea oricărui gen de probleme arată capacitatea neutralizatoare a dragostei exprimate de o poziție integrată și echilibrată. O astfel de răbdare este posibilă deoarece dânsa este întruchiparea perfectei modestii.

Neptun reprezintă crezurile și iluziile. Planeta este puternic aspectată de Jupiter, Saturn, Venus, Lună şi Marte. Rezultă că nativa posedă arta desăvârșită de a se ascunde – Zeiță a Iluziei; din Mama liniștită și demnă care se ocupă de gospodărie și de copii, devine un lider spiritual puternic și deschis, care stăpânește la perfecție o retorică plină de pătrundere psihologică.

Nu este ușor să recunoști după astrogramă această mare personalitate de excepție care reprezintă în acelaşi timp şi „Marea Iluzie”.

Marea Cruce sau Marele Careu (combinație care constă în două opoziții a patru planete care sunt în cuadratură între ele) din astrogramă, format din Jupiter, Neptun, Venus și conjuncția Lună-Marte îi poate înșela pe astrologii care știu că această combinație reprezintă o totală disipare a energiei nativului.

În astrograma pe care o avem în față, planetele care formează Marele Careu primesc toate aspecte benefice de la planetele aflate în demnitate, iar Luna – despre care am spus că este exaltată și stăpână a horoscopului – intră în componența Careului.

Este vorba de un horoscop puternic și efectul Marelui Careu este diametral opus celui dintr-un horoscop slab: el este acela al unei surse inepuizabile de energie.

Pluton reglează toate activitățile constructive și distructive; este un factor al eficacității, inițiativei și afirmării. Într-o temă personală, Pluton indică modul cum este orientată viața nativului de către forțe subtile care nu pot fi controlate.

În temă, Pluton este în conjuncție fixă cu Ascendentul; în trigon cu Jupiter, Mercur și Uranus; în sextil cu Luna și Marte. Pluton îl reprezintă aici pe Zeul Justiției – el cântărește atât acțiunile bune cât și pe cele rele; distruge păcătoșii și răsplătește învingătorii.

Astrograma cuprinde toate aspectele majore între planete: conjuncții, cuadraturi, opoziții, trigoane și sextile.

Marele Trigon din astrogramă este format de Jupiter cu conjuncția Mercur-Venus și cu conjuncția Pluton-Ascendent.

Trigonul Jupiter-Mercur este favorabil pentru cei angajați în educație înaltă. Mintea este cuprinzătoare, tolerantă și rapid înțelegătoare.

Aspectul implică cinste și integritate, deoarece este tendința naturală de a acționa moral și etic. Trigonul Jupiter-Pluton indică o credință care poate muta munții. El aduce o vastă putere de regenerare spirituală și fizică.

Viața spirituală este caracterizată de voință direcționată constructiv. Nativa are abilitatea de a medita și de a-și focaliza concentrarea în așa fel încât transformă inspirația spirituală în manifestare concretă.

Puterea creatoare este teribilă. Dânsa posedă capacitatea de a-și transforma viața și lucrurile care o înconjoară; puterea de pătrundere care o determină să știe instinctiv ce este bine și ce este rău în orice situație și ce trebuie făcut ca totul să iasă bine.

Trigonul Mercur-Pluton conferă minții capacitatea de a înțelege realitatea în termenii energiilor care se întrepătrund – înțelegerea cauzelor manifestărilor exterioare.

Toate aspectele planetelor duc la concluzia că este vorba de o personalitate unică, fără precedent în plan spiritual.

Nativa este învățătorul care transformă conștiința discipolului într-o nouă dimensiune. Este suficient ca oamenii să o privească, pentru a-și ameliora sănătatea”.

Astrograma doamnei Shri Mataji Nirmala Devi - fondatoarea Sahaja Yoga

În continuare, prezentăm cititorilor horoscopul nativei, care a fost publicat în revista NIRMALA YOGA. Acesta ne-a fost pus la trimis de către dl. Andrei-Valentin Rațiu, din București, căruia îi aducem mulțumirile cuvenite:

„În ziua de 21 martie 1923 la ora 12, Soarele se afla exact pe meridian în toată gloria sa. Fiind la 0° în Berbec, sau la 30° în Pești, Soarele formează în această poziție o Raja-Yoga (adică aspectul de conducător și de proeminență în viață), înzestrată cu strălucirea și puterea Soarelui.

Ascendentul se află în Rac la 8°. Ascendentul în Rac face din nativă Mama Universului, Jaganmata, deoarece Ascendentul este puternic aspectat de cinci planete: Jupiter, Mercur, Uranus, Marte și Lună, în timp ce este ocupat de Pluton care formează el însuși trigoane cu trei din cele cinci planete și sextile cu celelalte două.

Puterile sale spirituale provin îndeosebi din această combinație a aspectelor în unghiurile astrogramei. De asemenea, poziția planetei vieții spirituale, adică Neptun, în a doua casă arată că acumularea de bogăție este de natură spirituală.

Este interesant de observat că poziția curentă a lui Neptun în tranzit este apropiată de cupsida casei a șasea. Aceasta indică faptul că principala sa activitate în anii ce vor veni, va fi exclusiv în acest domeniu.

Stăpâna Ascendentului este Luna care e exaltată în Taur, puternic poziționată în casa XI, în conjuncție cu Marte, care este Lakshmi-Yoga și o investește cu divinitate. Ea e încarnarea lui Mahalakshmi. E sortită să aibă o viață bogată ca o zeiță.

Originea aristocrată e indicată de Saturn exaltat în casa IV care, fiind stăpân al casei VII (Capricorn), a adus-o la căsătoria cu o persoană oficială importantă.

Același Saturn formează Vairagya, adică o respingere a vieții lumești și renunțarea.

Jupiter, puternic aspectat în casa V, face din dânsa o Mamă-Învățător și, deoarece formează trigoane cu trei planete puternice și cuadratură cu două, fiind în opoziție cu alte două, nativa va avea o viață plină de evenimente ca Învățător Mondial. Aceasta îi va aduce un mare renume, fiind urmată de o mare mulțime din întreaga lume și va avea multe conflicte cu forțele Răului.

Saturn, în exaltare în casa IV, conferă longevitate, o mare distincție către sfârșitul vieții, multă putere atât spirituală, cât și temporală, dar și o înclinație către o anumită singurătate la bătrânețe.

Celebritatea internațională e indicată de prezența unui Uranus puternic în casa IX, formând trigoane cu Jupiter și Pluton și sextile cu Marte și Luna.

Cuadratura între Lună-Marte, Venus, Jupiter și Neptun arată că unele dintre planurile nativei pot fi împiedicate de activitățile obstrucționiste ale forțelor negative, ale Răului.

De asemenea, dânsa va trebui să-și urmeze drumul printre loialități și țeluri conflictuale ale unor așa-ziși discipoli care sunt, de fapt, dușmani deghizați.

Dar, în pofida tuturor, își va afla calea spre obiectivul vieții sale, adică Realizarea Sinelui la scară universală! 

Articol redactat de D. Costian

Similar Posts