Revista „Yoga Spontană”

Cu acest prim număr al revistei YOGA SPONTANĂ dorim să inaugurăm o FORMĂ NOUĂ de comunicație și de informare în domeniul CULTURII ŞI SPIRITUALITĂŢII UNIVERSALE. Acest vast patrimoniu al umanității este un bun al tuturor și nu este rezervat doar erudiților și savanților. Sperăm că prin intermediul revistei noastre el să devină accesibil maselor largi de cititori.

În timpurile moderne, curiozitatea înnăscută a oamenilor obișnuiți este atrasă, cu o forță irezistibilă, către cunoașterea tainelor spirituale.

În anul 1769, James Watt își breveta mașina cu aburi, invenție care avea să deschidă era industrială. Odată cu ea, atenția oamenilor a fost polarizată aproape exclusiv către sfera materialismului, ceea ce a atras după sine desconsiderarea marilor valori ale culturii și spiritualității, care devin astfel apanajul exclusiv al unei elite privilegiate.

Dezastrul în care a condus materialismul este bine cunoscut de popoarele din fostele țări comuniste și îndeosebi din România. Dar toată propaganda ateistă, cu larma ei asurzitoare în interpretarea orchestrei roșii nu a reușit să stingă ecourile credinței ce a supraviețuit în inimile noastre.

Asistăm astăzi la apusul materialismului și la triumful unei noi ere cea a spiritualității universale. Unii o numesc Era Vărsătorului și situează debutul ei în acest ultim deceniu al mileniului al doilea al erei creștine.
Să ne pregătim, așadar, să o întâmpinăm cu inimile deschise și cu mintea luminată!

După cum veți putea constata din paginile revistei, aceasta nu tratează cu precădere nici problema de yoga și nici nu e circumscrisă spiritualității indiene sau orientale, ci îmbrățișează, așa cum ne-am propus, cultura spirituală universală.

YOGA*) este instrumentul unirii spirituale între conștiința individuală și ceea ce marele psiholog Carl Gustav Jung numea inconștientul colectiv. Sub raport energetic, vehiculul unirii este energia secretă Kundalini ce există, în stare latentă, în orice ființă umană.

Yoga nu poate fi însușită din lecturi și, cu atât mai puțin din „lecțiile” predate de persoane neautorizate, de așa zișii „maeștri”, de falșii guru. Yoga înseamnă o trăire spirituală profundă și nu o parodie de exerciții gimnastice ori tehnici respiratorii. Cine nu a înțeles aceasta nu poate aspira să devină, cândva, un yoghin.

În revista noastră veți afla lucruri surprinzătoare care vă vor modifica mentalitatea și vor deschide o cale spre imensul orizont al adevăratei spiritualități.

*) În sanscrită, cuvântul YOGA înseamnă UNIRE.

Similar Posts