Astrologie – „CICLURILE COSMICE (II) – ERA VĂRSĂTORULUI”

Era Vărsătorului debutează în zorii Satya Yuga. Diferitele calcule și estimări situează începutul acestei ere în jurul anului 2000.

Unii astrologi au apreciat că omenirea va părăsi era mistică a Peștilor, pentru a pătrunde în cea luminoasă a Vărsătorului, în perioada anilor 2000-2050, ceea ce va însemna sfârșitul domniei religiilor dogmatice și a superstițiilor (apud Bruno Würtz, New Age, Ed. de Vest, Timișoara, 1992). Nu e lipsit de interes să arătăm că mișcarea islamică Ahmadiyya se referea la apariția pe pământ a lui Mahdi (identificat cu Iisus) ca Judecător, în următorii termeni: „A crede în El ca Făgăduitul sau al Doilea Mesia e un element al credinței deoarece, mai întâi de toate, venirea Sa la începutul secolului al XIV-lea după Hegira a fost prezisă de Mahomed” (Gibb, Kramer, Shorter Encyclopaedia of Islam, p. 24). Ori, data Hegirei, situată la originea epocii mahomedane, fusese 20 septembrie 622, ceea ce conduce la o dată situată către finele anului 1922 sau începutul anului 1923.

În continuare vom prezenta cititorului evoluția planetelor grele la acest sfârșit de mileniu.

Pluto, cea mai puternică dintre planete e stăpână în Scorpion până la începutul anului 1995, de unde va trece în Săgetător. Ea trezește vechii demoni pentru a-i exorciza definitiv și în această operație de curățire va aduce la suprafața pământului tot nămolul din adâncimi. Bine folosită, energia poate servi omului, purificându-l; pervertită, se va întoarce împotriva lui. Pluto în Scorpion indică un semn de viață, de moarte, de renaștere. Apoi va intra în Săgetător, simbol al spiritului superior, al abstracției metafizice, al căutării fundamentale.

Celelalte trei planete grele vor părăsi pe rând Capricornul pentru a intra în Vărsător: Saturn în 1991, Uranus în 1996 și Neptun în 1999, ceea ce va însemna intrarea omenirii în era Vărsătorului, marcând apariția unei noi conștiințe, a unei noi ordini spirituale, după cum arăta astrologul Christian Kursner.

Uranus va intra în 1996 în Vărsător unde este stăpân. Astfel va pune capăt dominației materialismului și egoismului, deschizând calea către o nouă societate dominată de umanism și totodată de integrare universală. Pe plan ideatic reprezintă abolirea vechilor concepte și dispariția oricăror frontiere fizice și spirituale. Atenție însă: venirea lui Jupiter alături de Uranus în Vărsător (1996-1997) poate semnifica dezlănțuirea mâniei divine împotriva celor ce nu îi respectă autoritatea și a celor ce perturbă ordinea divină a lumii.

Astrologul Alain estima că era Vărsătorului a început în anul 1962. După Benjamin Creme, debutul ei s-ar situa în primăvara lui 1982, iar după alții în 1987. Celebrul psiholog Carl Gustav Jung (1875-1961) considera că era aceasta va începe în 1997 (apud B. Würtz). Shri Mataji Nirmala Devi a anunțat că Satya Yuga a început în 1993, la echinocțiul de primăvară.

Mircea Eliade observa că, influențat de babilonieni, în a sa Politika, „Platon imputa cataclismele periodice revoluțiilor planetare” (Le mythe de l’éternel retour, Gallimard, Paris 1969, p. 144). Se pare că Platon nu era străin de concepția iraniană potrivit căreia cataclismele periodice aveau ca scop „purificarea neamului omenesc” (Timeu, 22d). „Catastrofele planetare sunt datorate deviației planetare (Timeu, 22d; 23e) în vreme ce momentul reunirii tuturor planetelor este acela al «timpului perfect» (Timeu 39d) adică al sfârșitului Marelui An” (M. Eliade, loc. cit.). Pe de altă parte, J. Bidez (Eos ou Platon et l’Orient, Bruxelles 1945, p. 76) aprecia: „ideea că este de ajuns ca planetele să fie în conjuncție spre a provoca o răsturnare universală este, desigur, de origine chaldeeană”.

Dacă Peștii sunt un semn de apă, cu atât mai mult este Vărsătorul. Luând în considerație ultimele ere ale procesului ciclic, s-ar putea vedea, în trecerea de la numele zodiacale de mamifere la cele ale ființelor acvatice, tendința de reîntoarcere la Oceanul Primordial, parcurgerea ramurii regresive a elipsei, reabsorbția în Atomul Originar de la care a pornit începutul ciclului.

Ne amintim că, în Apocalipsă, Iisus este numit Începutul și Sfârșitul, Alfa și Omega. Venit a doua oară sub forma lui Kalki (1), al zecelea și ultimul avatar al Principiului Evoluției, El este eonul sub semnul căruia stă era Vărsătorului. Interpretând manuscrisele de la Marea Moartă, J. Carmignac îl identifica pe „învățătorul dreptății” (credinței), cu „Cel care varsă ploaia dreptății” (credinței). Se știe că mulți autori au considerat că „învățătorul dreptății” nu era altcineva decât Iisus (vezi de exemplu I.D. Amusin, Manuscrisele de la Marea Moartă, Ed. științifică, București 1963, p. 204). Iisus a vestit începutul erei Vărsătorului: „vă va ieși în cale un om, ducând un ulcior cu apă; mergeți după el în casa în care va intra” (Luca 22.10; Marcu 14.13).

Cumpăna vremii ce a trecut și a celei ce va veni înseamnă încheierea apoteotică a revelării divine, deschiderea celei de a șaptea deci a ultimei chakre (Adi Sahasrara) a Ființei Universale, încoronarea întregii evoluții. „În zilele în care îngerul al șaptelea va suna din trâmbița lui, se va sfârși taina lui Dumnezeu” (Apocalipsa 10.7). „Punctul Omega simbolizează capătul evoluției către noosferă, sfera spiritului, către care converg toate cunoștințele” (Chevalier, Gheerbrant, Dictionnaire des symboles, R. Laffont, Paris 1990, p. 26). Sahasrara este punctul final al evoluției spirituale, împărăția Cerurilor. Întrebat de farisei unde se află aceasta, Iisus a răspuns: „Nu se va zice: Uite-o aici, sau Uite-o acolo! Căci iată că împărăția lui Dumnezeu este înlăuntrul vostru” (Luca 17.21).
*
Deschiderea Sahasrarei la nivelul întregii Creații a dat posibilitatea trezirii în masă a energiei Kundalini, prin Yoga Spontană (Sahaja Yoga, în sanscrită). Acest fenomen cosmic extraordinar, la care a asistat Shri Mataji Nirmala Devi, creatoarea Sahaja Yoga, a avut loc în ziua de 5 mai 1970.

Volumul Nadigrantha de Shantaram Athvale, conține traducerea în limba engleză a unor vechi cărți de astrologie indiană precum Brigu Samhita, Satya Nadi, Kak Nadi etc. Reproducem mai jos un fragment din Kak Nadi care a fost scrisă acum aproape 2000 de ani de către marele astrolog Kakayyar Bhujander:

„În timpul în care Jupiter se află în constelația Peștilor se va încarna pe pământ un mare Yoghi. Începând din 1970 va deveni foarte evident pentru mulți oameni că a început o nouă eră. Kaliyuga va lua sfârșit și va începe Kritayuga. Axa Pământului se va modifica iar orbita Pământului se va apropia tot mai mult de Soare. Viața oamenilor va suferi o transformare complet revoluționară.

În acea vreme va fi încarnat un mare Yoghi. Acest Yoghi va fi încarnarea lui Parabrahma (2) și va avea toate puterile divine. Până în acel moment un yoghin sau un devot putea să atingă beatitudinea conferită de Moksha (3) și să descopere sensul final al vieții sale numai urmând calea devoțiunii, a cunoașterii și a sistemului Yoga al lui Patanjali (4). Dar el va trebui să se supună unor aspre penitențe pentru a putea trezi puterile adormite ale diferitelor chakre ale trupului său și a fi în cele din urmă iluminat de Puterea lui Kundalini.

Prin noua metodă de yoga concepută de marele Yoghi, ființele umane vor fi capabile să atingă bucuria dată de Moksha pe durata unei vieți. Pentru a atinge Moksha nu va mai fi nevoie să-ți sacrifici trupul sau să mori. Brahmananda (5) pe care doar marii sfinți au fost capabili să o dobândească și aceasta numai intrând în starea de Samadhi în clipa morții, va putea fi realizată de ființele umane obișnuite – datorită acestui nou fel de yoga – fără a intra în starea de Samadhi în timp ce mor. Atingerea acestei Yoga și a Moksha va fi posibilă la început doar pentru o persoană.

Totuși, după o vreme, cu ajutorul acestei Yoga, întreaga rasă umană va fi în stare să se emancipeze. Oamenii nu vor mai trebui să-și facă griji pentru hrană, adăpost sau îmbrăcăminte. Oamenii vor realiza Yoga – Unirea cu Dumnezeu – trăind o viață obișnuită. Nu va mai fi nevoie de spitale căci nu vor mai exista boli. La început, marele Yoghi va fi în stare să vindece bolile cu o simplă atingere. Bătrânețea, cu distrugerea trupului care îi e inerentă nu va mai exista, iar oamenii vor avea corpuri celeste.

Lumea va avea de suferit consecințele unui al treilea război mondial. Acest război mondial va lua sfârșit prin intervenția Marelui Yoghi. La urmă toate națiunile lumii se vor apropia având sentimentul unității. Ele vor cădea de acord asupra caracterului distrugător al războiului. Într-un mare oraș va avea loc o mare conferință internațională. Întreaga umanitate va înțelege importanța rugăciunii și toate națiunile se vor uni laolaltă.

Datorită noilor descoperiri științifice, știința și religiile vor deveni una. Existența lui Dumnezeu și a Sufletului vor putea fi dovedite cu ajutorul științei. Vălul ignoranței și al Maya (6) vor fi date la o parte, iar Brahmananda, Moksha – care anterior puteau fi atinse doar de yoghini ca rezultat al unui mare efort și al unor aspre penitențe – vor deveni lesne accesibile pentru multe ființe umane.

În această eră nouă fiecare își va avea locul în sistem, potrivit cu calitățile și meritele sale individuale. Va fi posibilă împlinirea nevoilor și dorințelor oamenilor astfel că nu va mai fi necesar să se acumuleze bani. Fără sărăcie și boli, societatea va fi sănătoasă și lipsită de griji”.
*
Manifestarea colectivă a Sfântului Duh sub forma energiei Kundalini a fost prezisa de Biblie: „în zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna Duhul Meu peste orice făptură” (Fapte 2.17). Această profeție fusese anunțată încă din Vechiul Testament de Isaia (44.3), Ezechiel (36.27), Ioel (2.28-29) și Zaharia (2.10). „Voi face să se arate semne sus în cer și minuni jos pe pământ” (Fapte 2.19; vezi și Ioel 2.30). Semnul din cer este deschiderea Sahasrarei cosmice. „Atunci oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit” (Fapte 2.21; Ioel 2.32). Este vorba, desigur, de activarea lui Kundalini prin rostirea Numelui Divin (adică a ceea ce în hinduism se numesc mantre (7).

Era Vărsătorului este interpretată ca vărsarea apei vieții (Kundalini), a Spiritului, turnarea Duhului asupra oamenilor, realizarea armoniei între microcosmosul uman și macrocosmosul divin, adevărată „unio mistica” (Yoga). „Celui ce îi este sete, să vină; cine vrea, să ia apa vieții fără plată!” (Apocalipsa 22.17).

În Evanghelia Vărsătorului (Ed. Leymarie, Paris 1991; Fowler, Romford 1939), intrarea în era Vărsătorului e descrisă astfel: „Omul ce poartă amfora (=Vărsătorul, cel ce poartă ulciorul cu apă, n.a.) va trece un curcubeu (=Bandhan, simbolul Sahaja Yoga, n.a.). Semnul și pecetea Fiului Omului vor apare pe cerul Răsăritului (=India, n.a.). Atunci cei inițiați își vor înălța capetele și vor ști că mântuirea pământului e aproape” (cap.157). Nota ediției franceze explică: „De la începutul acestei ere, adică din acest moment, oamenii în număr crescând vor căuta să înțeleagă spiritul Evangheliei, în loc să se țină de litera ei. Când partea predominantă a rasei umane va fi pătrunsă de acest spirit, la a cărui afirmare această carte își aduce contribuția, omenirea se va afla cu siguranță în Era Vărsătorului”.

(va urma)

Dan Costian

–––––-
(1) Avatarurile lui Vishnu vor face obiectul articolelor din numerele viitoare ale revistei.
(2) Dumnezeu Unic;
(3) Literal: eliberarea (din lanțul nesfârșit de reîncarnări) prin unirea cu Dumnezeu.
(4) Un articol consacrat acestei teme va apare în numărul viitor al revistei.
(5) beatitudine dumnezeiască;
(6) iluzia;
(7) vezi articolul despre mantre din numărul 1 al revistei YOGA SPONTANĂ.

Similar Posts