Editorial – „ÎNŢELEPCIUNEA LUI GANDHI”


Nu va fi niciodată cu putință să evaluăm cât de mult îi datorează India și lumea întreagă lui Mahatma Gandhi. El și-a lăsat amprenta în istorie și în inimile noastre.

De-a lungul secolelor el va rămâne o lumină călăuzind popoarele și națiunile.

Rajiv Gandhi

Cu ocazia aniversării a 125 de ani de la nașterea lui Mahatma Gandhi, redăm aici câteva din mesajele adresate omenirii de către Marele Suflet (Mahatma, în sanscrită).

Numele său oficial era Mohandas Karamchand Gandhi. El s-a născut la 2 octombrie 1869 și a fost asasinat la 30 ianuarie 1948.

Spiritelor deschise către cunoaștere:

Cultura de pretutindeni o doresc să zboare cât se poate de liber prin casa mea.

Mahatma Gandhi

Intoleranței religioase:

Intoleranța trădează lipsa de încredere în propria cauză.

O greșeală nu devine adevăr prin repetiție, așa cum nici adevărul nu devine greșeală atunci când nimeni nu vrea să-l vadă.

Până acum, națiunile …și-au pus în gând să distrugă și nu au ezitat să invoce numele lui Dumnezeu și să-și găsească reazem în divinitate pentru a justifica anihilarea dușmanului.

Cred în adevărul fundamental al tuturor marilor religii ale lumii.

Toate religiile sunt adevărate și îmi sunt la fel de scumpe ca și propria mea religie.

Cred în unitatea absolută a lui Dumnezeu și în cea a întregii umanități.

Religia fiecăruia este o problemă între persoană și Creatorul său.

Mahatma Gandhi

Rândurile de mai sus dovedesc, pe de o parte monoteismul religiei hinduiste, pe de altă parte deschiderea lui Gandhi către o religie universală.

Despre cultura multimilenară a Indiei:

India reprezintă una dintre cele mai vechi civilizații; iar unele din tradițiile sale, datând de zeci de mii de ani, au surprins nu o dată restul lumii prin rigoarea cu care s-au păstrat.

Mahatma Gandhi

* Sfaturile date creștinilor:

Să începeți prin a trăi așa cum a trăit Iisus Christos.
Să vă practicați religia, fără să o falsificați.
Să vă intensificați iubirea, fiindcă în centrul creștinismului se află dragostea.
Să studiați religiile necreștine cu mai multă simpatie, să găsiți ceea ce este bun în ele.

Mahatma Gandhi

*
Iisus Christos a dat motivația și Gandhi a arătat metoda.

Martin Luther King

Gandhi poate constitui un înalt model, demn de a fi urmat. Imensa lui înțelepciune s-a inspirat din esența marilor izvoare ale spiritualității umane, fără a face cea mai mică discriminare între ele.

Influențat din copilărie de marile epopei indiene ”Ramayana” și ”Mahabharata”, a fost mai apoi puternic marcat de ”Regatul lui Dumnezeu” al lui Tolstoi (cu care se afla în corespondență), a dovedit o mare înțelegere față de Islam și a apreciat mult celebra Predică de pe munte a lui Iisus, despre care a spus: „mi-a mers de-a dreptul la inimă”. Astfel și-a manifestat egala prețuire pentru toate marile religii ale omenirii.

Odată cu lupta împotriva deosebirilor întemeiate pe rase, naționalitate, caste sau sex, el a fost și adversarul intoleranței religioase, al discriminărilor bazate pe credință.

Patriotismul său nu era unic, ci atotcuprinzător; el se considera un „Cetățean al Lumii”. Îndemnul său era:

Să ne contopim unii cu alții, ca picăturile oceanului.

Mahatma Gandhi

De numele lui Gandhi se leagă cel al unei personalități spirituale de excepție: SHRI MATAJI NIRMALA DEVI (născută SALVE) considerată o continuatoare a marelui înțelept.

Nirmala Salve și-a petrecut tinerețea în ashramul lui Mahatma, care lupta pentru eliberarea Indiei alături de tatăl său, Prasad Rao Krishna Salve.

În noiembrie 1993 lui SHRI MATAJI NIRMALA DEVI i s-a decernat titlul de membru de onoare al Academiei Peterskaia din St. Petersburg (datând din timpul lui Petru cel Mare) ca recunoaștere a importantelor contribuții ale fondatoarei celei mai moderne școli de yoga: SAHAJA YOGA (YOGA SPONTANĂ)

(în acest sens a se vedea ziarele Adevărul din 20 noiembrie 1993 și Meridian din 29 noiembrie 1993).

Similar Posts