Coperta cărții Bible Enlightened - D. Costian

Dan Costian, „Bible Enlightened: Religions and Yoga”

Biblia este cartea cea mai citită și, totodată, cea mai puțin înțeleasă.

D. Costian

Paradoxul Bibliei

Pentru un cititor atent devine neîndoielnic faptul că scrierile biblice cuprind o serie de aspecte enigmatice. Ele au făcut, și fac încă, obiectul unor căutări pasionante, a căror obiectivitate este de multe ori pusă la îndoială, ele fiind aservite fie teologiei, fie ateismului.
Nu ne propunem câtuși de puțin să abordăm toate aceste enigme, ci numai pe acelea care ar putea fi explicate prin cunoștințele pe care le avem despre civilizația, cultura și filosofia indiană, apelând la date geografice ori istorice și, nu în ultimul rând, la Yoga. Când a fost cazul, nu am ezitat să recurgem și la alte zone ale spiritualității.
Arătăm, de la bun început, că am ținut seama de posibilitatea ca unii specialiști să se disocieze de anumite ipoteze (spre pildă cele ce vor fi întâlnite în cap. III, VI, XII-XIV, XXIII etc.), dar am considerat de datoria noastră să informăm cititorul – corect și cât mai complet posibil – despre ideile mai puțin conformiste, lăsându-i deplina libertate de a le accepta sau respinge. Acest fapt ne-a determinat să ne abținem de la adoptarea unei poziții partizane (pro sau contra) în raport cu opiniile, îndrăznețe uneori, ale autorilor citați de noi.

 Erudiți cercetători ai istoriei religiilor au observat existența unor asemănări incontestabile între unele elemente esențiale ce fac obiectul scrierilor sfinte. Unii au găsit astfel prilejul de a argumenta preeminența uneia sau alteia dintre religii, cu alte cuvinte au încercat să invoce acest fapt pentru a dovedi că o religie ar fi derivat din alta. Spre exemplu, multe din criticile aduse de atei Bibliei se bazează pe analogiile dintre aceasta și alte surse care îi sunt anterioare, încercând să se combată în acest chip caracterul sacru al Scripturii. Astfel, unii au susținut că Vechiul Testament s-ar fi inspirat din tradițiile popoarelor din Mesopotamia, alții că învățătura lui Cristos și-ar avea originea în budism sau în preceptele sectei esenienilor care ne-au lăsat celebrele manuscrise de la Marea Moartă, în mod asemănător, s-a pretins că budismul ar proveni din taoism, și așa mai departe.
Trebuie să mărturisim cititorului că aceste ambiții ni se par lipsite de sens și că nu intenționăm să subscriem ideilor de mai sus.


Prin ipotezele pe care le propune, această carte nu urmărește să fie o tentativă de desacralizare Bibliei ci, dimpotrivă, intenționează să dovedească existența unei surse unice privind esențialul cărților sfinte ale marilor religii: Cuvântul unui Dumnezeu Unic, indiferent cum L-am numi, Cuvânt revelat întregii umanități prin intermediul unor mari inițiați.

 Mesajul, pe care dorim să-l transmitem cititorului, nu este cel al anteriorității ori supremației uneia sau alteia dintre religii, ci reliefarea caracterului universal al evoluției spiritualității umane, izvorâte din anumite arhetipuri pe care le regăsim la popoare din arii geografice și din perioade istorice diferite. De câte ori ne-a fost cu putință, am apelat și la surse din afara sferei istorico-geografice a Indiei, tocmai pentru a evidenția acest aspect al universalității ce constituie esența strădaniei omului de pretutindeni de a se apropia de Dumnezeu și de Adevăr.

Despre autor

Dan Costian s-a născut în 1937 în România, într-o familie creștină ortodoxă.

Dintotdeauna a fost interesat să viziteze ținuturi noi și să le cunoască locuitorii. Deși fascinat de monumentele sacre și aducând omagiu sfintelor lăcașuri, dincolo de atitudinea unui simplu turist în patru continente, autorul a încercat să se familiarizeze cu căile spirituale urmate de-a lungul mileniilor de popoarele ce au locuit numeroasele locuri pe care le-a vizitat timp de patru decenii.

Născut în Europa Răsăriteană, a călătorit în țările ortodoxe învecinate cu țara sa de origine: Rusia, Bulgaria, Iugoslavia și Grecia, apoi în țările catolice din Europa Centrala: Ungaria, Cehoslovacia, Polonia.

Aria sa de studii s-a extins apoi către Europa Occidentală: Vatican și Italia, Franța, Spania, Portugalia. A venit în contact cu moștenirea culturală a luminariilor Reformei în Țările de Jos (Erasmus), Germania (Luther), Cehoslovacia (Hus) și Elveția (Zwingli, Calvin).

A pășit pe urmele “ereticilor” gnostici: bogomilii din Bulgaria, cu deschidere către Coasta Dalmată și nordul Italiei ca patarini, catari în Germania, albigenizi în sudul Franței, precum și în Spania, țara în care s-a familiarizat cu ciudatul și miraculosul amalgam al tradițiilor iudaice, creștine și musulmane care a dat naștere cabalei și ezoterismului sufi, ce păreau să fi avut legături strânse cu misterioșii cavaleri templieri, căzuți apoi în dizgrație. I-a întâlnit, de asemenea, pe sufii din Turcia, pe care i-a vizitat în sanctuarul lor din Istanbul, dar și pe sufii din India, care sălășluiesc în preajma sfântului mormânt al lui Nizamuddin Auliya din Vechiul Delhi.

Autorul a cunoscut islamul în statele din nordul Africii, pe lângă celelalte țări vizitate (Turcia, Pakistan și India). Și-a îmbogățit cunoașterea spirituală întâlnindu-i pe credincioșii lui Zoroastru (parsi) la periferia orașului Bombay, pe sikhi (îndeosebi în călătoriile sale în Punjab), pe jaini (în uimitorul complex de temple de la Muntele Abu), pe budiști – nu doar în India, ci și în Japonia (practicanții zen) unde i-a cunoscut și pe adepții altor credințe tradiționale, Shinto.

În Pakistan a voiajat de la sud la nord, de-a lungul Văii Indusului, adăpostind vestigiile unei antichități îndepărtate, apoi de la Peshawar la Rawalpindi și Taxila (în vechea Gandhara), dar și Lahore (în Punjabul pakistanez).

A fost în India de nouă ori între 1990 și 1998. În aceste călătorii a ajuns din Punjabul indian la poalele Himalayei, a voiajat de-a lungul Yamunei și Gangelui (de la Haridwar la Rishikesh), a zăbovit în locuri istorice amintindu-l pe Domnul Krishna (Mathura și Kurukshetra), a explorat ținuturile stăpânite de împărații moguli (Fortul Roșu din Delhi, Fatehpur Sikri și Agra, care i-au reamintit de Forul din Lahore văzut cu ani în urmă), a străbătut Jaipur, i-a adus omagiu lui Gandhi la ashramul Sabarmati din Ahmedabad, a mers la capitala lui Krishna, Dwaraka, la Orașul Șerpilor, Nagpur, a pășit pe urmele sfinților din Maharashtra, a călătorit la Bangalore, a coborât Coasta Malabar și a traversat subcontinentul ajungând la Hyderabad și Madras.

Grație acestor călătorii ce au cuprins o arie atât de extinsă și practicării zilnice a meditației yoga pe parcursul multor ani, autorul a reușit să obțină informații de prim ordin asupra subiectelor descrise în carte.

Realizări

Cariera profesională: A absolvit Facultatea de chimie industrială a Institutului Politehnic București în 1959. Doctor în științe la același Institut din 1968. A activat în domeniile cercetării științifice (Institutul de Cercetări Metalurgice, ICECHIM, CCSITAC, Biotehnos), al învățământului superior (Facultatea de Chimie Industrială și Academia de Studii Economice, Catedra de Chimie și Fizică) și al comerțului exterior.

Între anii 1960-1990 a publicat 10 cărți (majoritatea cursuri universitare) și circa 60 comunicări științifice în reviste de specialitate din țară și străinătate în domeniul chimiei.

A început să studieze yoga din 1965 și a publicat circa patruzeci de articole în reviste de yoga, între 1994 și 2000. Practică Sahaja Yoga din 1990.

Autor al cărților:

„Adevărul despre Yoga” – Valmi, București 1993 (reeditată în 1995);
„Bible Enlightened: Hidden Teachings Revealed” – Computex Graphics, Bombay decembrie 1995, India;
„În lumina Bibliei: Biblia și India”, vol.1 – Nemira, București 1999 și vol.2 – Speranța, Iași 2001;
„Bible Enlightened: Religions and Yoga” – PublishAmerica 2003, Baltimore.

Din 1999 este rezident SUA.

Lucrarea poate fi comandată:

Vol I și Vol II la adresa http://www.publishamerica.com/books/3403
Vol III (ilustrații) la adresa http://home.roadrunner.com/~sydallas/bibleenlightened/

http://publishedauthors.net/dancostian/index.html

http://www.getcited.org/pub/103398579

Coperta cărții Bible Enlightened - D. Costian

Similar Posts