Dan Costian, ”Bible Enlightened: Religions and Yoga”

Biblia este cartea cea mai citită şi, totodată, cea mai puţin înţeleasă.

 
Paradoxul Bibliei

 

Pentru un cititor atent devine neîndoielnic faptul că scrierile biblice cuprind o serie de aspecte enigmatice. Ele au făcut, şi fac încă, obiectul unor căutări pasionante, a căror obiectivitate este de multe ori pusă la îndoială, ele fiind aservite fie teologiei, fie ateismului.
Nu ne propunem câtuşi de puţin să abordăm toate aceste enigme, ci numai pe acelea care ar putea fi explicate prin cunoştinţele pe care le avem despre civilizaţia, cultura şi filosofia indiană, apelând la date geografice ori istorice şi, nu în ultimul rând, la Yoga. Când a fost cazul, nu am ezitat să recurgem şi la alte zone ale spiritualităţii.
Arătăm, de la bun început, că am ţinut seama de posibilitatea ca unii specialişti să se disocieze de anumite ipoteze (spre pildă cele ce vor fi întâlnite în cap. III, VI, XII-XIV, XXIII etc.), dar am considerat de datoria noastră să informăm cititorul - corect şi cât mai complet posibil - despre ideile mai puţin conformiste, lăsându-i deplina libertate de a le accepta sau respinge. Acest fapt ne-a determinat să ne abţinem de la adoptarea unei poziţii partizane (pro sau contra) în raport cu opiniile, îndrăzneţe uneori, ale autorilor citaţi de noi.

 Erudiţi cercetători ai istoriei religiilor au observat existenţa unor asemănări incontestabile între unele elemente esenţiale ce fac obiectul scrierilor sfinte. Unii au găsit astfel prilejul de a argumenta preeminenţa uneia sau alteia dintre religii, cu alte cuvinte au încercat să invoce acest fapt pentru a dovedi că o religie ar fi derivat din alta. Spre exemplu, multe din criticile aduse de atei Bibliei se bazează pe analogiile dintre aceasta şi alte surse care îi sunt anterioare, încercând să se combată în acest chip caracterul sacru al Scripturii. Astfel, unii au susţinut că Vechiul Testament s-ar fi inspirat din tradiţiile popoarelor din Mesopotamia, alţii că învăţătura lui Cristos şi-ar avea originea în budism sau în preceptele sectei esenienilor care ne-au lăsat celebrele manuscrise de la Marea Moartă, în mod asemănător, s-a pretins că budismul ar proveni din taoism, şi aşa mai departe.
Trebuie să mărturisim cititorului că aceste ambiţii ni se par lipsite de sens şi că nu intenţionăm să subscriem ideilor de mai sus.


Prin ipotezele pe care le propune, această carte nu urmăreşte să fie o tentativă de desacralizare Bibliei ci, dimpotrivă, intenţionează să dovedească existenţa unei surse unice privind esenţialul cărţilor sfinte ale marilor religii: Cuvântul unui Dumnezeu Unic, indiferent cum L-am numi, Cuvânt revelat întregii umanităţi prin intermediul unor mari iniţiaţi.

 Mesajul, pe care dorim să-l transmitem cititorului, nu este cel al anteriorităţii ori supremaţiei uneia sau alteia dintre religii, ci reliefarea caracterului universal al evoluţiei spiritualităţii umane, izvorâte din anumite arhetipuri pe care le regăsim la popoare din arii geografice şi din perioade istorice diferite. De câte ori ne-a fost cu putinţă, am apelat şi la surse din afara sferei istorico-geo-grafice a Indiei, tocmai pentru a evidenţia acest aspect al universalităţii ce constituie esenţa strădaniei omului de pretutindeni de a se apropia de Dumnezeu şi de Adevăr.

 

Despre autor

 

Dan Costian s-a născut în 1937 în România, într-o familie creștină ortodoxă.

Dintotdeauna a fost interesat să viziteze ținuturi noi și să le cunoască locuitorii. Deși fascinat de monumentele sacre și aducând omagiu sfintelor lăcașuri, dincolo de atitudinea unui simplu turist în patru continente, autorul a încercat să se familiarizeze cu căile spirituale urmate de-a lungul mileniilor de popoarele ce au locuit numeroasele locuri pe care le-a vizitat timp de patru decenii.

Născut în Europa Răsăriteană, a călătorit în țările ortodoxe învecinate cu țara sa de origine: Rusia, Bulgaria, Iugoslavia și Grecia, apoi în țările catolice din Europa Centrala: Ungaria, Cehoslovacia, Polonia.

Aria sa de studii s-a extins apoi către Europa Occidentală: Vatican și Italia, Franța, Spania, Portugalia. A venit în contact cu moștenirea culturală a luminariilor Reformei în Țările de Jos (Erasmus), Germania (Luther), Cehoslovacia (Hus) și Elveția (Zwingli, Calvin).

A pășit pe urmele “ereticilor” gnostici: bogomilii din Bulgaria, cu deschidere către Coasta Dalmată și nordul Italiei ca patarini, catari în Germania, albigenizi în sudul Franței, precum și în Spania, țara în care s-a familiarizat cu ciudatul și miraculosul amalgam al tradițiilor iudaice, creștine și musulmane care a dat naștere cabalei și ezoterismului sufi, ce păreau să fi avut legături strânse cu misterioșii cavaleri templieri, căzuți apoi în dizgrație. I-a întâlnit, de asemenea, pe sufii din Turcia, pe care i-a vizitat în sanctuarul lor din Istanbul, dar și pe sufii din India, care sălășluiesc în preajma sfântului mormânt al lui Nizamuddin Auliya din Vechiul Delhi.

Autorul a cunoscut islamul în statele din nordul Africii, pe lângă celelalte țări vizitate (Turcia, Pakistan și India). Și-a îmbogățit cunoașterea spirituală întâlnindu-i pe credincioșii lui Zoroastru (parsi) la periferia orașului Bombay, pe sikhi (îndeosebi în călătoriile sale în Punjab), pe jaini (în uimitorul complex de temple de la Muntele Abu), pe buddhiști – nu doar în India, ci și în Japonia (practicanții zen) unde i-a cunoscut și pe adepții altor credințe tradiționale, Shinto.

În Pakistan a voiajat de la sud la nord, de-a lungul Văii Indusului, adăpostind vestigiile unei antichități îndepartate, apoi de la Peshawar la Rawalpindi și Taxila (în vechea Gandhara), dar și Lahore (in Punjabul pakistanez).

A fost în India de nouă ori între 1990 și 1998. În aceste călătorii a ajuns din Punjabul indian la poalele Himalayei, a voiajat de-a lungul Yamunei și Gangelui (de la Haridwar la Rishikesh), a zăbovit în locuri istorice amintindu-l pe Domnul Krishna (Mathura și Kurukshetra), a explorat ținuturile stăpânite de împărații moguli (Fortul Roșu din Delhi, Fatehpur Sikri și Agra, care i-au reamintit de Forul din Lahore văzut cu ani în urmă), a străbătut Jaipur, i-a adus omagiu lui Gandhi la ashramul Sabarmati din Ahmedabad, a mers la capitala lui Krishna, Dwaraka, la Orașul Șerpilor, Nagpur, a pășit pe urmele sfinților din Maharashtra, a călătorit la Bangalore, a coborât Coasta Malabar și a traversat subcontinentul ajungând la Hyderabad și Madras.

Grație acestor călătorii ce au curpins o arie atât de extinsă și practicării zilnice a meditației yoga pe parcursul multor ani, autorul a reușit să obțină informații de prim ordin asupra subiectelor descrise în carte.

 

Realizări

 

Cariera profesională: A absolvit Facultatea de chimie industrială a Institutului Politehnic București în 1959. Doctor în ştiinţe la același Institut din 1968. A activat în domeniile cercetării ştiinţifice (Institutul de Cercetări Metalurgice, ICECHIM, CCSITAC, Biotehnos), al învăţământului superior (Facultatea de Chimie Industrială şi Academia de Studii Economice, Catedra de Chimie şi Fizică) şi al comerţului exterior.

Între anii 1960-1990 a publicat 10 cărți (majoritatea cursuri universitare) și circa 60 comunicări științifice în reviste de specialitate din țară și străinătate în domeniul chimiei.

A început să studieze yoga din 1965 și a publicat circa patruzeci de articole în reviste de yoga, între 1994 și 2000. Practică Sahaja Yoga din 1990.

 

Autor al cărţilor:

 

„Adevărul despre Yoga” – Valmi, Bucuresti 1993 (reeditată în 1995);
„Bible Enlightened: Hidden Teachings Revealed” - Computex Graphics, Bombay decembrie 1995, India;
„În lumina Bibliei: Biblia şi India”, vol.1 – Nemira, Bucuresti 1999 şi vol.2 – Speranta, Iasi 2001;
„Bible Enlightened: Religions and Yoga” – PublishAmerica 2003, Baltimore.

Din 1999 este rezident SUA.

 

Lucrarea poate fi comandată

 

Vol I si Vol II la adresa http://www.publishamerica.com/books/3403
Vol III (ilustrații) la adresa http://home.roadrunner.com/~sydallas/bibleenlightened/

http://publishedauthors.net/dancostian/index.html

http://www.getcited.org/pub/103398579

Related Articles