Editorial - ”YOGA SPONTANĂ”

  Cu acest prim număr al revistei  YOGA SPONTANĂ  dorim să inaugurăm o FORMĂ NOUĂ de comunicaţie şi de informare în domeniul CULTURII ŞI SPIRITUALITĂŢII UNIVERSALE. Acest vast patrimoniu al umanităţii este un bun al tuturor şi nu este rezervat doar erudiţilor şi savanţilor. Sperăm că prin intermediul revistei noastre el să devină accesibil maselor largi de cititori.

În timpurile moderne, curiozitatea înnăscută a oamenilor obişnuiţi este atrasă, cu o forţă irezistibilă, către cunoaşterea tainelor spirituale.

În anul 1769, James Watt îşi breveta maşina cu aburi, invenţie care avea să deschidă era industrială. Odată cu ea, atenţia oamenilor a fost polarizată aproape exclusiv către sfera materialismului, ceea ce a atras după sine desconsiderarea marilor valori ale culturii şi spiritualităţii, care devin astfel apanajul exclusiv al unei elite privilegiate.

Dezastrul în care a condus materialismul este bine cunoscut de popoarele din fostele ţări comuniste şi îndeosebi din România. Dar toată propaganda ateistă, cu larma ei asurzitoare în interpretarea orchestrei roşii nu a reuşit să stingă ecourile credinţei ce a supravieţuit în inimile noastre.

Asistăm astăzi la apusul materialismului şi la triumful unei noi ere cea a spiritualităţii universale. Unii o numesc Era Vărsătorului şi situează debutul ei în acest ultim deceniu al mileniului al doilea al erei creştine.
Să ne pregătim, aşadar, să o întâmpinăm cu inimile deschise şi cu mintea luminată!

După cum veţi putea constata din paginile revistei, aceasta nu tratează cu precădere nici problema de yoga şi nici nu e circumscrisă spiritualităţii indiene sau orientale, ci îmbrăţişează, aşa cum ne-am propus, cultura spirituală universală.

YOGA*) este instrumentul unirii spiritule între conştiinţa individuală şi ceea ce marele psiholog Carl Gustav Jung numea inconştientul colectiv. Sub raport energetic, vehiculul unirii este energia secretă Kundalini ce există, în stare latentă, în orice fiinţă umană.

Yoga nu poate fi însuşită din lecturi şi, cu atât mai puţin din "lecţiile" predate de persoane neautorizate, de aşa-zişii "maeştri", de falşii guru. Yoga înseamnă o trăire spirituală profundă şi nu o parodie de exerciţii gimnastice ori tehnici respiratorii. Cine nu a înţeles aceasta nu poate aspira să devină, cândva, un yoghin.

În revista noastră veţi afla lucruri surprinzătoare care vă vor modifica mentalitatea şi vor deschide o cale spre imensul orizont al adevăratei spiritualităţi.

 

*) În sanskrită, cuvântul YOGA înseamnă UNIRE.

 

Related Articles