Editorial - ”CÂTEVA PRECIZĂRI”

Reamintim onoraţilor cititori că revista ”YOGA SPONTANĂ” inaugurează o FORMĂ NOUĂ de comunicaţie şi de informare în domeniul CULTURII ŞI SPIRITUALITĂŢII UNIVERSALE, întrucât în concepţia noastră, acest vast patrimoniu al umanităţii este un bun al tuturor şi nu este rezervat doar erudiţilor şi savanţilor. Dorinţa pe care o exprimăm astfel este ca, prin intermediul acestei reviste, el să devină accesibil maselor largi de cititori.

După cum veţi putea constata din paginile revistei, aceasta nu tratează cu precădere nici problema yoga şi nici nu e circumscrisă spiritualităţii indiene sau orientale, ci îmbrăţişează, aşa cum ne-am propus, cultura spirituală universală.

Yoga (1) este instrumentul unirii spirituale între conştiinţa individuală şi ceea ce marele psiholog Carl Gustav Jung numea inconştientul colectiv. Sub raport energetic, vehiculul unirii este energia secretă Kundalini care, prin noua metodă de YOGA SPONTANĂ poate fi trezită (activată):
- rapid (de la prima şedinţă);
- fără efort (prin simpla concentrare a atenţiei);
- fără pericol (nu există contraindicaţii de nici un fel în practicarea acestei noi metode de yoga).

YOGA nu poate fi însuşită prin lecturi, şi cu atât mai puţin din "lecţiile" predate de persoane neautorizate, de aşa-zişii "maeştri", de falşii guru.

YOGA înseamnă o trăire spirituală profundă şi nu o parodie de exerciţii gimnastice ori tehnici respiratorii. Cine nu a înţeles aceasta nu poate aspira să devină un YOGHIN.

În revista noastră veţi afla lucruri surprinzătoare care vă vor modifica mentalitatea şi vor deschide o cale spre imensul orizont al adevăratei spiritualităţi.

 

(1) În sanskrită, cuvântul YOGA înseamnă UNIRE.

 

Related Articles