Dicționar - ”CANALELE DE ENERGIE”

În Extremul Orient, încă din vremuri îndepărtate, oamenii atribuiau existenţa, în corpul uman, a două aspecte energetice, pe care le numeau Yin şi Yang, primul fiind considerat a avea un caracter feminin, iar al doilea masculin. Aceste energii circulă printr-un ansamblu de trasee energetice, cunoscute în acupunctură sub numele de meridiane. Acestea leagă între ele o serie de centre energetice, care pot fi stimulate. În acest scop, acupunctorii folosesc ace fine, sau aplică surse termice, ori ulei de muştar, care produc o iritare locală. În presopunctură stimularea se obţine prin apăsare (masaje).

Simplificând lucrurile, vom distinge:
- canalul energetic stâng numit, în yoga, Ida nadi (nadi înseamnă "râu"), considerat a fi canalul lunar, al energiei feminine (Yin);
- canalul energetic drept, pe care yoghinii îl numesc Pingala nadi, sau canalul solar, al energiei masculine (Yang).

Hatha Yoga (ca şi tehnicile medicinii extrem-orientale amintite mai sus) folosesc exclusiv aceste canale, încercând să restabilească echilibrul lor energetic. De fapt, numele acestei forme de yoga provine de la canalele laterale: Ha (Soare), Tha (Lună).

 

Canalul stâng (Ida nadi)

 

Este canalul "rece" şi caracterizează persoanele letargice, apatice, care se complac în visare, sunt legate de amintiri, au o fire emotivă, romantică, plâng cu uşurinţă (adeseori se înduioşează de propria persoană), sunt dominate de alţii, care le fac să sufere. Este canalul trecutului, al dorinţei şi al afectivităţii.

Sub raport anatomic, Ida nadi este reprezentat de sistemul nervos simpatic stâng.

 

Canalul drept (Pingala nadi)

 

Este canalul "cald" şi corespunde tipului activ, care nu poate sta locului, bine ancorat în realitate, critic, ironic, uneori arogant şi chiar agresiv, îi domină pe ceilalţi şi îi face să sufere. Asemenea oameni îşi fac necontenit planuri de perspectivă, căci acesta e canalul viitorului, al acţiunii.

La nivelul sistemului nostru nervos, Pingala nadi îşi află expresia în lanţurile ganglionare ce alcătuiesc partea stângă a simpaticului.

În realitate, cele de mai sus reprezintă tipurile caracteriale extreme, pe care psihologii le denumesc introvertit (Ida), respectiv extrovertit (Pingala). Fiinţa umană oscilează între cele două extreme, deci se află, de regulă, într-o stare de dezechilibru, asemenea unui pendul situat într-o poziţie diferită de cea verticală. Dezechilibrul energetic intern se traduce prin boli (somatice şi psihice), stres, tulburări de comportament, abateri de la morală etc.

Din păcate, reflexologia, acupunctura şi tehnicile înrudite (presopunctura etc.), ca de altfel şi metoda Hatha Yoga, operează pe o bază limitată, căci nu pot avea acces la cea de-a treia componentă a sistemului nostru energetic: canalul central. Este suficient să privim planşele de acupunctură pentru a constata că punctele şi meridianele sunt situate lateral faţă de coloana vertebrală, interesând, aşa cum am arătat, doar ramurile stângă şi dreaptă ale simpaticului.

 

Canalul central (Sushumna nadi)

 

Acesta corespunde sistemului nervos autonom, cunoscut sub denumirea de parasimpatic. El controlează procesele ce au loc în mod automat, spontan, fără intervenţia noastră, cum ar fi bătăile inimii, respiraţia, mişcările stomacului şi ale intestinelor etc. Aşa se explică şi faptul că el nu ne este accesibil, nu se supune voinţei noastre. Totuşi, din cele arătate realizăm că îndeplineşte un rol esenţial, la nivel fiziologic. Dar nu numai atât.

Canalul Sushumna este sediul unei energii secrete, cunoscută doar de cei iniţiaţi, fiind protejată, în marile religii, printr-un strict ezoterism. Yoghinii din vechime i-au spus Kundalini; Lao Tzî o numea Tao; în Vechiul Testament era desemnată prin cuvântul Ruah (Duhul lui Dumnezeu), iar în Noul Testament prin Sfântul Duh; în creştinismul primitiv gnosticii o numeau nous, pneuma (suflu) sau apa vie, ca şi templierii de mai târziu, etc.
Sushumna nadi este canalul prezentului şi al echilibrului perfect, ce se dobândeşte prin trezirea (activarea) acestei energii secrete. Fenomenul activării a fost numit Realizarea Sinelui, Samadhi (în Yoga), Iluminare sau Nirvana (în Buddhism), Satori (în Zen), botez cu Duhul Sfânt sau a doua naştere (în Noul Testament), extaz (în creştinismul tardiv), Fana (în Sufism) etc.

 

Trezirea lui Kundalini, în metodele clasice de yoga ori în alte practici ascetice (Isihasm - în creştinism, Sufism - în Islam, Hasidism - în iudaism, meditaţie buddhistă, Zen etc.), presupun o renunţare totală la viaţa socială, retragerea în singurătate, tehnici ascetice, care cer din partea discipolului o mare putere de voinţă şi, mai ales răbdare, căci parcurgerea etapelor necesare purificării desăvârşite durează zeci de ani, sau zeci de vieţi... căci pentru cei ce cred în reîncarnările succesive, timpul este lipsit de importanţă.

 

În anul 1970, SHRI MATAJI NIRMALA DEVI, născută într-o familie creştină din India, a pus la dispoziţia omenirii o nouă metodă de activare a lui Kundalini.

Numită SAHAJA YOGA (adică Yoga Spontană), metoda e perfect adaptată cerinţelor omului modern, fiind caracterizată prin următoarele trăsături:

- rezultat imediat: activarea energiei Kundalini are loc chiar de la prima şedinţă, după cum au putut constata toţi cei ce au participat la întâlnirile cu Shri Mataji din Bucureşti: 8000 persoane în zilele de 16 şi 17 octombrie 1990 (Sala Palatului), 5000 persoane la 21 iulie 1992 (Sala Polivalentă), 6000 persoane la 7 septembrie 1993 şi la 2 septembrie 1994 (Sala Polivalentă);

- trezirea lui Kundalini se face fără efort, nu presupune exerciţii preliminare sau poziţii speciale, ci doar concentrarea atenţiei;

- procesul activării acestei energii nu atrage după sine nici un risc, neexistând contraindicaţii ori limitări în ce priveşte sexul, vârsta, starea de sănătate etc.;

- practicantul formei de yoga spontană duce o viaţă normală de familie şi societate, fără a fi obligat la renunţări ori constrângeri de vreun fel;

- metoda nu necesită un regim alimentar deosebit, perioade de post ori cerinţe igienice speciale;

- activarea lui Kundalini este perfect reversibilă; cei ce doresc să nu mai continue antrenamentul revin imediat la starea anterioară de dezactivare a energiei subtile;

- cei ce au dobândit Realizarea Sinelui, pot, după o scurtă practică, să activeze la rândul lor energia Kundalini la o altă persoană, la fel de simplu şi de uşor.

 

Dr. C. Tudor

(în numărul viitor, despre centrele de energie)

 

Related Articles