Editorial - ”ÎNŢELEPCIUNEA LUI GANDHI”

" Nu va fi niciodată cu putinţă să evaluăm cât de mult îi datorează India şi lumea întreagă lui Mahatma Gandhi. El şi-a lăsat amprenta în istorie şi în inimile noastre.

De-a lungul secolelor el va rămâne o lumină călăuzind popoarele şi naţiunile".

Rajiv Gandhi

 

Cu ocazia aniversării a 125 de ani de la naşterea lui Mahatma Gandhi, redăm aici câteva din mesajele adresate omenirii de către Marele Suflet (Mahatma, în sanskrită).

Numele său oficial era Mohandas Karamchand Gandhi. El s-a născut la 2 octombrie 1869 şi a fost asasinat la 30 ianuarie 1948.

 

Spiritelor deschise către cunoaştere:

 

Cultura de pretutindeni o doresc să zboare cât se poate de liber prin casa mea.

 

Intoleranţei religioase:

 

Intoleranţa trădează lipsa de încredere în propria cauză".

"O greşală nu devine adevăr prin repetiţie, aşa cum nici adevărul nu devine greşală atunci când nimeni nu vrea să-l vadă".

"Până acum, naţiunile ...şi-au pus în gând să distrugă şi nu au ezitat să invoce numele lui Dumnezeu şi să-şi găsească reazem în divinitate pentru a justifica anihilarea duşmanului".

"Cred în adevărul fundamental al tuturor marilor religii ale lumii".

"Toate religiile sunt adevărate şi îmi sunt la fel de scumpe ca şi propria mea religie".

"Cred în unitatea absolută a lui Dumnezeu şi în cea a întregii umanităţi".

"Religia fiecăruia este o problemă între persoană şi Creatorul său.

 

Rândurile de mai sus dovedesc, pe de o parte monoteismul religiei hinduiste, pe de altă parte deschiderea lui Gandhi către o religie universală.

 

Despre cultura multimilenară a Indiei:

 

India reprezintă una dintre cele mai vechi civilizaţii; iar unele din tradiţiile sale, datând de zeci de mii de ani, au surprins nu o dată restul lumii prin rigoarea cu care s-au păstrat.

 

* Sfaturile date creștinilor:

 


Să începeţi prin a trăi aşa cum a trăit Iisus Christos".
"Să vă practicaţi religia, fără să o falsificaţi".
Să vă intensificaţi iubirea, fiindcă în centrul creştinismului se află dragostea".
Să studiaţi religiile necreştine cu mai multă simpatie, să găsiţi ceea ce este bun în ele.

 

*
"Iisus Christos a dat motivaţia şi Gandhi a arătat metoda".

Martin Luther King

* * *

Gandhi poate constitui un înalt model, demn de a fi urmat. Imensa lui înţelepciune s-a inspirat din esenţa marilor izvoare ale spiritualităţii umane, fără a face cea mai mică discriminare între ele.

Influenţat din copilărie de marile epopei indiene ”Ramayana” şi ”Mahabharata”, a fost mai apoi puternic marcat de ”Regatul lui Dumnezeu” al lui Tolstoi (cu care se afla în corespondenţă), a dovedit o mare înţelegere faţă de Islam şi a apreciat mult celebra Predică de pe munte a lui Iisus, despre care a spus: "mi-a mers de-a dreptul la inimă". Astfel şi-a manifestat egala preţuire pentru toate marile religii ale omenirii.

Odată cu lupta împotriva deosebirilor întemeiate pe rase, naţionalitate, caste sau sex, el a fost şi adversarul intoleranţei religioase, al discriminărilor bazate pe credinţă.

Patriotismul său nu era unic, ci atotcuprinzător; el se considera un "Cetăţean al Lumii". Îndemnul său era:

 Să ne contopim unii cu alţii, ca picăturile oceanului.

 

De numele lui Gandhi se leagă cel al unei personalităţi spirituale de excepţie: SHRI MATAJI NIRMALA DEVI (născută SALVE) considerată o continuatoare a marelui înţelept.

Nirmala Salve şi-a petrecut tinereţea în ashramul lui Mahatma, care lupta pentru eliberarea Indiei alături de tatăl său, Prasad Rao Krishna Salve.

În noiembrie 1993 lui SHRI MATAJI NIRMALA DEVI i s-a decernat titlul de membru de onoare al Academiei Peterskaia din St.Petersburg (datând din timpul lui Petru cel Mare) ca recunoaştere a importantelor contribuţii ale fondatoarei celei mai moderne şcoli de yoga: SAHAJA YOGA (YOGA SPONTANA)

(în acest sens a se vedea ziarele Adevărul din 20 noiembrie şi Meridian din 29 noiembrie 1993).

 

Related Articles