”UN HOROSCOP EXCEPŢIONAL” - Răspuns

Ca răspuns la TESTUL DE ASTROLOGIE publicat în primul număr al revistei YOGA SPONTANA, am primit o serie de scrisori de la cititori.

Din cauza spaţiului limitat, vom publica, în cele ce urmează - ca şi în numărul următor - extrase sau idei din cele mai importante.

Tot în proxima apariţie a revistei noastre vom dezvălui identitatea personalităţii de excepţie al cărei horoscop a fost alcătuit de cititori în cadrul testului menţionat.

Domnul IONEL PETROȘANU din Bucureşti, str. Compozitorilor, ne-a remis o interesantă analiză astro-caracterologică, în care a calculat timpul sideral pentru ziua naşterii, luând în consideraţie decalajul orar.

 

Ţinând cont de poziţiile şi aspectele planetare de pe cerul natal domnia-sa semnalează următoarele:

"Nativa are daruri spirituale, calităţi sufleteşti remarcabile şi o forţă interioară invincibilă, care îi vor permite să-şi atingă scopurile propuse, cu orice preţ şi în ciuda tuturor obstacolelor. În plus, circumstanţe providenţiale o vor proteja în tot cursul vieţii şi astfel va putea deveni un geniu universal şi o celebritate.

Va fi sociabilă, bună şi perseverentă, ceea ce-i va atrage toate fericirile vieţii: sănătate, avere, prieteni, familie, case, proprietăţi, longevitate; va avea în plus şi facultatea de a se bucura din plin de aceste daruri fiind generoasă, caritabilă şi ospitalieră, partizană a plăcerilor sănătoase, a artelor (mai ales a muzicii) şi a orice înfrumuseţează viaţa.

Maniera sa sănătoasă de a vedea lucrurile, lipsită de agresivitate inutilă, va reuni totdeauna multă lume în jurul său. Conduita sa va fi fără urmă de egoism şi va avea talentul de a alina suferinţele altora, precum şi de a le domoli pasiunile, sufletul său întristându-se la cele mai mici neplăceri şi suferind la cea mai mică dificultate.

Fiind complicată, natură dublă şi complexă, într-o neîncetată transformare, schimbare si dezvoltare, nativa va avea o mare putere de atracţie şi de influenţă, dispoziţie la supranatural, frecvente puteri neobişnuite, profesii ciudate, o viaţă misterioasă, momente critice importante - uneori fiind la răscruce de drumuri - dar, în general, va avea condiţii de viaţă uşoare. Totdeauna plină de secrete şi mistere, va iubi singurătatea şi, uneori, un fel de viaţă dublă.

Poate fi o prietenă credincioasă şi sinceră, onestă şi loială, în alte împrejurări fiind o persoană distantă, laconică, cu care e greu de legat o prietenie. Având o mare încredere în sine şi o voinţă de neînfrânt, un spirit inventiv, plin de resurse şi entuziast, ambiţie şi energie, va fi foarte consecventă şi conservatoare, dornică de libertate, de independenţă, de luptă, uneori chiar aspră, opunându-se oricărei schimbări pe care ar dori să i-o impună cineva, lucrând totdeauna numai conform obiceiurilor sale bine stabilite.

E dotată cu o minte ageră şi alertă, o intuiţie remarcabilă (va ghici uşor gândurile altora), o mare putere de concentrare şi de sugestie, care vor favoriza o mare dezvoltare şi o deosebită energie spirituală. Va avea idei înaintate, un spirit original şi independent, un geniu inventiv şi va nutri proiecte capabile să transforme lumea, concepte greu de înţeles de către persoanele cu o inteligenţă obişnuită.

Va fi un pionier al epocii spirituale care va urma. Va fi atrasă de artă şi mai ales de cercetări spirituale, psihice, având gust şi aptitudini pentru ştiinţele caracterologice, înclinaţii spre filosofie, studii de metafizică, biologie, ştiinţa eredităţii şi medicină neconvenţională, precum şi tehnici corespunzătoare.

Se mai semnalează de asemenea tendinţe şi aptitudini pentru chimie, medicină clasică, chirurgie. Va face studii severe în care va comunica greu cu familia, rudele şi vecinii.

Va stăpâni arta de a se înconjura de fiinţele care vor manifesta multă afinitate cu dânsa şi care o vor înţelege uşor, dintr-un gest sau dintr-o privire, va manifesta o politeţe foarte protocolară şi va practica un respect foarte strict al etichetei.

Va avea de ales între două căi: cea uşoară a plăcerilor şi cea mai anevoioasă a muncii grele. Alegând-o pe prima nu va face decât ceva foarte banal. A doua îi va hărăzi şansa unei realizări extraordinare. Va putea deveni mare avocată, legiuitoare sau savantă remarcabilă, medic celebru, yoghină, exploratoare sau o excelentă profesoară, dovedind un mare talent şi o manieră convingătoare de a prezenta lucrurile.

Va obţine succese în educaţie, scrieri şi mai ales în artele supranaturale, unde va face mari progrese datorită unei capacităţi înnăscute deosebite, asocierii cu prieteni aflaţi în poziţii oficiale, care vor favoriza asemenea studii şi de a căror influenţă va beneficia în mod generos. Aceştia vor contribui la succesul dânsei, ajutând-o să-şi realizeze speranţele, dorinţele, aspiraţiile.

Trigonul Venus-Saturn de pe cerul său natal indică succes în toate domeniile vieţii, dar el va veni cam pe la mijlocul ei. Se va bucura de stima şi aprecierea publicului însă activităţile sale, în general neîntrerupte, vor alterna din când în când cu perioade de decepţii diverse. Va deveni o ascetă către sfârşitul vieţii.

Dependenţa materială din copilărie şi din adolescenţă se va prelungi. Va beneficia, timp îndelungat de avantajele financiare procurate de anturajul familial. Datorită şansei va putea avea câştiguri bruşte şi neaşteptate. Se prevăd posibilităţi de câştig prin navigaţie şi apă (în toate domeniile unde apa joacă un rol principal). Nativa nu va fi niciodată lipsită de resurse, chiar în momentele cele mai dificile, fiind suficient de prevăzătoare.

Istoria familiei de origine va implica unele evenimente tragice, printre care şi decese premature ale unor membri. Căsătoria a avut loc între 18 şi 20 de ani. Poate exista oarecare diferenţă de vârstă sau poziţie socială faţă de soţ; în general soţul va fi o persoană superioară (Venus fiind în trigon cu Saturn). Se prevede o familie mare şi mijloace suficiente pentru a îngriji de nevoile sale, precum şi probleme cu copiii. Dragostea nativei va fi rareori focalizată pe o singură persoană.

Nativa va avea o foarte mare forţă fizică, o constituţie robustă, o natură fecundă şi numeroşi copii. Sextilul Marte-Pluton, de pe cerul său natal e comun marilor recordmeni, care nu se mulţumesc cu rezultatele obţinute şi sunt dispuşi să-şi depăşească propriile realizări precum şi pe cele ale altora, atât pe plan fizic cât şi pe plan spiritual.

Nativa va suporta mari surmenaje fizice nemenajându-şi forţele. Va avea de făcut faţă agresiunilor lumii exterioare şi mai ales agresiunilor sonore.” (de natură vibratorie, nota redacţiei)

 

Related Articles