Astrologie - ”CICLURILE COSMICE (II) - ERA VĂRSĂTORULUI”

Era Vărsătorului debutează în zorii Satya Yuga. Diferitele calcule şi estimări situează începutul acestei ere în jurul anului 2000.

Unii astrologi au apreciat că omenirea va părăsi era mistică a Peştilor, pentru a pătrunde în cea luminoasă a Vărsătorului, în perioada anilor 2000-2050, ceea ce va însemna sfârşitul domniei religiilor dogmatice şi a superstiţiilor (apud Bruno Würtz, New Age, Ed. de Vest, Timişoara, 1992). Nu e lipsit de interes să arătăm că mişcarea islamică Ahmadiyya se referea la apariţia pe pământ a lui Mahdi (identificat cu Iisus) ca Judecător, în următorii termeni: "A crede în El ca Făgăduitul sau al Doilea Mesia e un element al credinţei deoarece, mai întâi de toate, venirea Sa la începutul secolului al XIV-lea după Hegira a fost prezisă de Mahomed" (Gibb, Kramer, Shorter Encyclopaedia of Islam, p. 24). Ori, data Hegirei, situată la originea epocii mahomedane, fusese 20 septembrie 622, ceea ce conduce la o dată situată către finele anului 1922 sau începutul anului 1923.

În continuare vom prezenta cititorului evoluţia planetelor grele la acest sfârşit de mileniu.

Pluto, cea mai puternică dintre planete e stăpână în Scorpion până la începutul anului 1995, de unde va trece în Săgetător. Ea trezeşte vechii demoni pentru a-i exorciza definitiv şi în această operaţie de curăţire va aduce la suprafaţa pământului tot nămolul din adâncimi. Bine folosită, energia poate servi omului, purificându-l; pervertită, se va întoarce împotriva lui. Pluto în Scorpion indică un semn de viaţă, de moarte, de renaştere. Apoi va intra în Săgetător, simbol al spiritului superior, al abstracţiei metafizice, al căutării fundamentale.

Celelalte trei planete grele vor părăsi pe rând Capricornul pentru a intra în Vărsător: Saturn în 1991, Uranus în 1996 şi Neptun în 1999, ceea ce va însemna intrarea omenirii în era Vărsătorului, marcând apariţia unei noi conştiinţe, a unei noi ordini spirituale, după cum arăta astrologul Christian Kursner.

Uranus va intra în 1996 în Vărsător unde este stăpân. Astfel va pune capăt dominaţiei materialismului şi egoismului, deschizând calea către o nouă societate dominată de umanism şi totodată de integrare universală. Pe plan ideatic reprezintă abolirea vechilor concepte şi dispariţia oricăror frontiere fizice şi spirituale. Atenţie însă: venirea lui Jupiter alături de Uranus în Vărsător (1996-1997) poate semnifica dezlănţuirea mâniei divine împotriva celor ce nu îi respectă autoritatea şi a celor ce perturbă ordinea divină a lumii.

Astrologul Alain estima că era Vărsătorului a început în anul 1962. După Benjamin Creme, debutul ei s-ar situa în primăvara lui 1982, iar după alţii în 1987. Celebrul psiholog Carl Gustav Jung (1875-1961) considera că era aceasta va începe în 1997 (apud B. Würtz). Shri Mataji Nirmala Devi a anunţat că Satya Yuga a început în 1993, la echinocţiul de primăvară.

Mircea Eliade observa că, influenţat de babilonieni, în a sa Politika, "Platon imputa cataclismele periodice revoluţiilor planetare" (Le mythe de l'éternel retour, Gallimard, Paris 1969, p. 144). Se pare că Platon nu era străin de concepţia iraniană potrivit căreia cataclismele periodice aveau ca scop "purificarea neamului omenesc" (Timeu, 22d). "Catastrofele planetare sunt datorate deviaţiei planetare (Timeu, 22d; 23e) în vreme ce momentul reunirii tuturor planetelor este acela al «timpului perfect» (Timeu 39d) adică al sfârşitului Marelui An" (M. Eliade, loc.cit.). Pe de altă parte, J. Bidez (Eos ou Platon et l'Orient, Bruxelles 1945, p. 76) aprecia: "ideea că este de ajuns ca planetele să fie în conjuncţie spre a provoca o răsturnare universală este, desigur, de origine chaldeeană".

Dacă Peştii sunt un semn de apă, cu atât mai mult este Vărsătorul. Luând în consideraţie ultimele ere ale procesului ciclic, s-ar putea vedea, în trecerea de la numele zodiacale de mamifere la cele ale fiinţelor acvatice, tendinţa de reîntoarcere la Oceanul Primordial, parcurgerea ramurii regresive a elipsei, reabsorbţia în Atomul Originar de la care a pornit începutul ciclului.

Ne amintim că, în Apocalipsă, Iisus este numit Începutul şi Sfârşitul, Alfa şi Omega. Venit a doua oară sub forma lui Kalki (1), al zecelea şi ultimul avatar al Principiului Evoluţiei, El este eonul sub semnul căruia stă era Vărsătorului. Interpretând manuscrisele de la Marea Moartă, J. Carmignac îl identifica pe "învăţătorul dreptăţii" (credinţei), cu "Cel care varsă ploaia dreptăţii" (credinţei). Se ştie că mulţi autori au considerat că "învăţătorul dreptăţii" nu era altcineva decât Iisus (vezi de exemplu I.D. Amusin, Manuscrisele de la Marea Moartă, Ed. ştiinţifică, Bucureşti 1963, p. 204). Iisus a vestit începutul erei Vărsătorului: "vă va ieşi în cale un om, ducând un ulcior cu apă; mergeţi după el în casa în care va intra" (Luca 22.10; Marcu 14.13).

Cumpăna vremii ce a trecut şi a celei ce va veni înseamnă încheierea apoteotică a revelării divine, deschiderea celei de a şaptea deci a ultimei chakre (Adi Sahasrara) a Fiinţei Universale, încoronarea întregii evoluţii. "în zilele în care îngerul al şaptelea va suna din trâmbiţa lui, se va sfârşi taina lui Dumnezeu" (Apocalipsa 10.7). "Punctul Omega simbolizează capătul evoluţiei către noosferă, sfera spiritului, către care converg toate cunoştinţele" (Chevalier, Gheerbrant, Dictionnaire des symboles, R. Laffont, Paris 1990, p. 26). Sahasrara este punctul final al evoluţiei spirituale, împărăţia Cerurilor. întrebat de farisei unde se află aceasta, Iisus a răspuns: "Nu se va zice: Uite-o aici, sau Uite-o acolo! Căci iată că împărăţia lui Dumnezeu este înlăuntrul vostru" (Luca 17.21).
*
Deschiderea Sahasrarei la nivelul întregii Creaţii a dat posibilitatea trezirii în masă a energiei Kundalini, prin Yoga Spontană (Sahaja Yoga, în sanskrită). Acest fenomen cosmic extraordinar, la care a asistat Shri Mataji Nirmala Devi, creatoarea Sahaja Yoga, a avut loc în ziua de 5 mai 1970.

Volumul Nadigrantha de Shantaram Athvale, conţine traducerea în limba engleză a unor vechi cărţi de astrologie indiană precum Brigu Samhita, Satya Nadi, Kak Nadi etc. Reproducem mai jos un fragment din Kak Nadi care a fost scrisă acum aproape 2000 de ani de către marele astrolog Kakayyar Bhujander:

"În timpul în care Jupiter se află în constelaţia Peştilor se va încarna pe pământ un mare Yoghi. Începând din 1970 va deveni foarte evident pentru mulţi oameni că a început o nouă eră. Kaliyuga va lua sfârşit şi va începe Kritayuga. Axa Pământului se va modifica iar orbita Pământului se va apropia tot mai mult de Soare. Viaţa oamenilor va suferi o transformare complet revoluţionară.

În acea vreme va fi încarnat un mare Yoghi. Acest Yoghi va fi încarnarea lui Parabrahma (2) şi va avea toate puterile divine. Până în acel moment un yoghin sau un devot putea să atingă beatitudinea conferită de Moksha (3) şi să descopere sensul final al vieţii sale numai urmând calea devoţiunii, a cunoaşterii şi a sistemului Yoga al lui Patanjali (4). Dar el va trebui să se supună unor aspre penitenţe pentru a putea trezi puterile adormite ale diferitelor chakre ale trupului său şi a fi în cele din urmă iluminat de Puterea lui Kundalini.

Prin noua metodă de yoga concepută de marele Yoghi, fiinţele umane vor fi capabile să atingă bucuria dată de Moksha pe durata unei vieţi. Pentru a atinge Moksha nu va mai fi nevoie să-ţi sacrifici trupul sau să mori. Brahmananda (5) pe care doar marii sfinţi au fost capabili să o dobândească şi aceasta numai intrând în starea de Samadhi în clipa morţii, va putea fi realizată de fiinţele umane obişnuite - datorită acestui nou fel de yoga - fără a intra în starea de Samadhi în timp ce mor. Atingerea acestei Yoga şi a Moksha va fi posibilă la început doar pentru o persoană.

Totuşi, după o vreme, cu ajutorul acestei Yoga, întreaga rasă umană va fi în stare să se emancipeze. Oamenii nu vor mai trebui să-şi facă griji pentru hrană, adăpost sau îmbrăcăminte. Oamenii vor realiza Yoga - Unirea cu Dumnezeu - trăind o viaţă obişnuită. Nu va mai fi nevoie de spitale căci nu vor mai exista boli. La început, marele Yoghi va fi în stare să vindece bolile cu o simplă atingere. Bătrâneţea, cu distrugerea trupului care îi e inerentă nu va mai exista, iar oamenii vor avea corpuri celeste.

Lumea va avea de suferit consecinţele unui al treilea război mondial. Acest război mondial va lua sfârşit prin intervenţia Marelui Yoghi. La urmă toate naţiunile lumii se vor apropia având sentimentul unităţii. Ele vor cădea de acord asupra caracterului distrugător al războiului. Într-un mare oraş va avea loc o mare conferinţă internaţională. Întreaga umanitate va înţelege importanţa rugăciunii şi toate naţiunile se vor uni laolaltă.

Datorită noilor descoperiri ştiinţifice ştiinţa şi religiile vor deveni una. Existenţa lui Dumnezeu şi a Sufletului vor putea fi dovedite cu ajutorul ştiinţei. Vălul ignoranţei şi al Maya (6) vor fi date la o parte, iar Brahmananda, Moksha - care anterior puteau fi atinse doar de yoghini ca rezultat al unui mare efort şi al unor aspre penitenţe - vor deveni lesne accesibile pentru multe fiinţe umane.

În această eră nouă fiecare îşi va avea locul în sistem, potrivit cu calităţile şi meritele sale individuale. Va fi posibilă împlinirea nevoilor şi dorinţelor oamenilor astfel că nu va mai fi necesar să se acumuleze bani. Fără sărăcie şi boli, societatea va fi sănătoasă şi lipsită de griji".
*
Manifestarea colectivă a Sfântului Duh sub forma energiei Kundalini a fost prezisa de Biblie: "în zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna Duhul Meu peste orice făptură" (Fapte 2.17). Această profeţie fusese anunţată încă din Vechiul Testament de Isaia (44.3), Ezechiel (36.27), Ioel (2.28-29) şi Zaharia (2.10). "Voi face să se arate semne sus în cer şi minuni jos pe pământ" (Fapte 2.19; vezi şi Ioel 2.30). Semnul din cer este deschiderea Sahasrarei cosmice. "Atunci oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit" (Fapte 2.21; Ioel 2.32). Este vorba, desigur, de activarea lui Kundalini prin rostirea Numelui Divin (adică a ceea ce în hinduism se numesc mantre (7).

Era Vărsătorului este interpretată ca vărsarea apei vieţii (Kundalini), a Spiritului, turnarea Duhului asupra oamenilor, realizarea armoniei între microcosmosul uman şi macrocosmosul divin, adevărată "unio mistica" (Yoga). "Celui ce îi este sete, să vină; cine vrea, să ia apa vieţii fără plată!" (Apocalipsa 22.17).

În Evanghelia Vărsătorului (Ed. Leymarie, Paris 1991; Fowler, Romford 1939), intrarea în era Vărsătorului e descrisă astfel: "Omul ce poartă amfora (=Vărsătorul, cel ce poartă ulciorul cu apă, n.a.) va trece un curcubeu (=Bandhan, simbolul Sahaja Yoga, n.a.). Semnul şi pecetea Fiului Omului vor apare pe cerul Răsăritului (=India, n.a.). Atunci cei iniţiaţi îşi vor înălţa capetele şi vor şti că mântuirea pământului e aproape" (cap.157). Nota ediţiei franceze explică: "De la începutul acestei ere, adică din acest moment, oamenii în număr crescând vor căuta să înţeleagă spiritul Evangheliei, în loc să se ţină de litera ei. Când partea predominantă a rasei umane va fi pătrunsă de acest spirit, la a cărui afirmare această carte îşi aduce contribuţia, omenirea se va afla cu siguranţă în Era Vărsătorului".

(va urma)

Dan Costian

----------------
(1) Avatarurile lui Vishnu vor face obiectul articolelor din numerele viitoare ale revistei.
(2) Dumnezeu Unic;
(3) Literal: eliberarea (din lanţul nesfârşit de reîncarnări) prin unirea cu Dumnezeu.
(4) Un articol consacrat acestei teme va apare în numărul viitor al revistei.
(5) beatitudine dumnezeiască;
(6) iluzia;
(7) vezi articolul despre mantre din numărul 1 al revistei YOGA SPONTANĂ.

 

Related Articles