”MESAJUL UNIVERSAL AL CELOR TREI MAGI”

Cu aproape două milenii în urmă, trei bărbaţi înaintau prin pulberea deşertului spre Ierusalim. Ei au străbătut un drum lung, nici uşor şi nici lipsit de pericole, venind de undeva de la răsărit.

Impresia produsă de cei trei în oraşul sfânt a fost de aşa natură încât regele i-a convocat pe cărturari şi pe cei mai de seamă preoţi. În termeni actuali aceasta ar echivala cu o sesiune extraordinară a Academiei şi a sinodului Bisericii, solicitată de preşedinte.

Iisus şi Ioan Botezătorul au predicat ani în şir şi cuvântul lor era ascultat de mii de oameni; cu toate acestea, reacţia autorităţilor s-a lăsat aşteptată. În schimb, sosirea celor trei, care de altfel nici nu au rămas mult timp pe acele meleaguri, a provocat o replică foarte promptă şi dură, care a însemnat, după cum se ştie, comiterea unui infanticid de mare amploare. Această reacţie disproporţionată dezvăluie importanţa mesajului lor.

Cei trei au afirmat că au urmat o stea (Matei 2.2). În Vechiul Testament, menţionarea stelei în legătură cu profeţia despre Mesia este expusă în termeni destul de vagi: "o stea răsare din Iacov" (Numeri 24.17) sau, în cel mai bun caz, aluzivi: "neamuri vor umbla în lumina Ta şi împăraţi în strălucirea razelor Tale" (Isaia 60.3). În schimb, scrierea sfântă persană Zend Avesta arată că la naşterea de către o fecioară a Mântuitorului, numit aici Saoshyant, se va arăta o cometă. Naşterea lui Mithra fusese şi ea anunţată de o stea-cometă. Diferite Shastra (1) indiene spun că această mare încarnare va veni de două ori, cu toate puterile pe pământ, în trup. Manifestarea Lui ca Shri Mahavishnu va fi vestită de o stea, iar Mama Sa, Shri Mahalakshmi, va asista la moartea Fiului divin. A doua oară va veni (sub numele de Shri Kalki) la sfârşitul vremurilor, pe un cal alb, pentru a judeca lumea, înarmat cu o sabie. Inţelegem din cele de mai sus că numele de Mahavishnu (Marele Vishnu) menţionat de scripturile indiene corespundea lui Iisus Christos, Mahalakshmi era Fecioara Maria, iar Kalki desemna a doua venire a lui Iisus, ca Judecător. De altfel, în Apocalipsă putem citi: "...iată că s-a arătat un cal alb ! Cel ce stă pe el, se cheamă <> şi <> şi El judecă şi se luptă cu dreptate" (19.11; a se vedea şi 6.2). El e descris ca "Cel ce are sabia ascuţită cu două tăişuri" (2.12; a se vedea şi 1.16; 2.16; 19.15,21).

În timpurile biblice numele de magi era dat preoţilor mezilor din Persia, a căror carte sfântă era Zend Avesta pe care am amintit-o mai sus. Din descrierea diferenţiată a înfăţişării lor, rezultă neîndoielnic provenienţa acestor înţelepţi din ţări, respectiv sfere spirituale diferite, ce ar fi putut include spre exemplu şi hinduismul ori buddhismul, situate tot la răsărit. Indicaţia e întărită şi de faptul că ei au prezentat pruncului Iisus daruri diferite care, prin simbolismul lor, dobândeau o semnificaţie profundă, mai presus de materialitate. În fapt, ele reprezentau aportul moştenirii spirituale ale unor mari religii diferite de cea a evreilor. În realitate, studiile de specialitate au demonstrat că, făcând abstracţie de modalităţile diferite de prezentare şi de elementele suprastructurale introduse de oameni, mesajul spiritual al religiilor fundamentale nu diferă în esenţa sa arhetipală ce izvorăşte din unicitatea lui Dumnezeu. Toate tradiţiile spirituale autentice conduc la acelaşi Dumnezeu.

În lumina celor de mai sus, nu se poate trece cu vederea faptul că cei trei magi erau trimişi divini, ceea ce conferea mesajului lor o importanţă cu totul specială. Astfel, Biblia însăşi îndeamnă cititorul avizat către o deschidere spirituală, bazată pe reconsiderarea marilor curente spirituale ale omenirii şi receptivitate sporită faţă de celelalte religii importante ale lumii. Dezvăluind semnificaţia universalităţii mesajului celor trei magi, Biblia relevă relaţia creştinismului cu celelalte mari religii pe care, urmând îndemnul Sfintei Scripturi, avem datoria să le respectăm - căci astfel respectăm izvorul lor dumnezeiesc comun - motiv pentru care este mai întâi necesar să le cunoaştem şi să le înţelegem.

 

Sorin Voinescu

-----------
(1) denumire dată scrierilor de autoritate divină.

 

Related Articles